พืชกระท่อมในท้องถิ่นตำบลเมืองโพธิ์

มยุรี  ทะเลิงรัมย์

                            เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ประเทศไทยเริ่มมีผลบังคับใช้ พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่   ทำให้ชาวบ้านทั่วไปเริ่มมีความสนใจอยากปลูกกระท่อมมาไว้ครอบครองเพื่อเอาไว้ซื้อขายและนำมาบริโภคได้

 

ข้าพเจ้านางสาวมยุรี ทะเลิงรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในตำบลเมืองโพธิ์อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อลงไปสำรวจและเก็บข้อมูลของ CBD และ Area Business citizen centric model (ABC Modern) ตามที่ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ร้านอาหารในท้องถิ่นอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น  เกษตรกรในท้องถิ่น  พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น  ข้าพเจ้าก็ได้เก็บข้อมูลของตำบลจนไปพบพืชในท้องถิ่น ตัวใหม่ที่น่าสนใจเป็นพืชที่ชาวบ้านกำลังเริ่มต้นหามาเพาะปลูกคือพืชกระท่อม  สอบถามชาวบ้านเรื่องพืชกระท่อมชาวบ้านเราว่าเพิ่งจะเริ่มซื้อมาปลูกมีจำนวนไม่มากจึงรีบหามาปลูกไว้เพราะคิดว่ากระท่อมน่าจะมีประโยชน์  กระท่อมสามารถปลูกได้อย่างเสรีแล้วและไม่ผิดกฎหมาย  มีทั้งประโยชน์  สรรพคุณจากกระท่อมคือ  สามารถใช้บรรเทาอาการปวด ต้านอักเสบ  บรรเทาอาการความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักกลางแดด  เป็นยาพื้นบ้านแก้ไอ  ลดไข้  ท้องร่วง  ขับพยาธิ  ปวดกล้ามเนื้อและความดันโลหิตสูงอีกด้วย  นอกจากนี้ชาวบ้านก็นำมาเพาะปลูกเพื่อไว้ขายต้นล่ะ 200-300 บาท

แต่อย่างไรก็ตามพืชกระท่อมมีทั้งสรรพคุณและผลข้างเคียงควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนพืชกระท่อมปลูกได้กินได้แต่ต้องอยู่ภายในกรอบของกฎหมายในร่างพรบ.ในตำบลเมืองโพธิ์มีชาวบ้านจำนวนไม่มากที่เริ่มคิดปลูกพืชกระท่อมเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกระท่อมมากนัก จึงมีเพียงเล็กน้อยที่เริ่มเพาะปลุก

 

อื่นๆ

เมนู