ยกระดับผลผลิตท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น

นัฐพงษ์ จริบรัมย์

             หลังจาก 2-3 เดือนที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะผู้จ้างงานได้เคยลงพื้นที่ให้ความรู้และจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เนื่องจากภายในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกัน เพาะเห็ดอย่างแพร่หลายเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน  ทำให้ผู้จ้างงานได้ต่อยอดเพื่อมูลค่าให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่ โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน สามารถขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชาวบ้าน โดยครั้งนั้น ทางทีมงานได้จัดอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์เห็ดนรก และเห็ดสวรรค์แสนอร่อย โดยรสชาติจะคล้ายหมูหยอง และหมูแผ่นปรุงรส ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่รักสุขภาพ และทานมังสวิรัติ ซึ่งจากการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และได้รับการชื่นชมจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

              วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยได้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มนักศึกษา ตำบลเมืองโพธิ์ เข้าร่วมประชุมด้วย อาจารย์ชี้แจงมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ในระบบ

U2T CBD(Community Big Data)เพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้มอบหมายงาน ให้กลุ่มผู้จ้างงานเตรียมสถานที่ อุปกรณ์การทำอาหารและเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เป็นลูกชิ้น โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ในวันที่  14 พฤศจิกายน 2564 ณ  โรงครัววัดบ้านเมืองโพธิ์

                วันที่  14 พฤศจิกายน 2564 คณะอาจารย์ ผู้ดูแลโครงการและวิทยากรได้ทำการลงพื้นที่ทำกิจกรรม อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยได้แปรรูปเป็นลูกชิ้นจากเห็ด หมูยอเห็ด โดยใช้เห็ดนางฟ้าที่เพาะปลูกจากชาวบ้านในชุมชน เป็นการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาแบบองค์รวม ยกระดับผลผลิตท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์เป็นอาหารประจำท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบการธุรกิจ

                   การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่นทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ลดปัญหาขาดแคลนอาหาร พัฒนาและแปรรูป สร้างนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเป็นลูกชิ้น ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับนิยม และกำลังเป็นกระแสจากศิลปินไทยที่ดังระดับโลกอย่าง ลิซ่า ลลิษา มะโนบาล ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง อย่างแบล็คพิงค์ ที่ได้โปรโมตลุกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์  ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเกิดการสั่งซื้อลูกชิ้นจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณบดีและรองคณบดีที่ให้เกียรติลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

***วิดีโอประจำเดือน****

อื่นๆ

เมนู