การ ถนอมอาหารโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ

รฐา ศักดิ์ศิริ

กิจกรรม “พัฒนาอาชีพ” โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องที่ ณ ต.เมืองโพธิ์ จัดอบรมขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาอาชีพ และเชิดชูวัตถุดิบหลักของตำบลเพื่อสานต่อเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ้นชื่อ สามารถนำจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้

การจัดกิจกรรมในเดือนนี้ มีการอบรบให้ความรู้การพัฒนาอาชีพ และการนำเห็ดมาแปรรูปเป็นลูกชิ้นเห็ด โดยการทำนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน ชาวบ้านที่ได้รับการอบรมสามารถนำไปต่อยอดหารายได้ได้เป็นอย่างดี

เมื่อถึงขั้นตอนสำคัญไม่แพ้วิธีทำลูกชิ้นเห็ดนั่นคือการซีล หรือการถนอมอาหารโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ การถนอมอาหารโดยใช้เครื่องซีลสูญญากาศ ประโยชน์ของวิธีการนี้คือ ช่วยดึงอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์และซีลปิดปากถุง เมื่อไม่มีอากาศในบรรจุภัณฑ์ทำให้ลดตัวเร่งในการเกิดปฏิกิริยา ลดการเจริญของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียเร็ว อาหารจึงมีอายุในการเก็บรักษานานขึ้น

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องแพ็คสุญญากาศขนาดเล็ก

  1. กดปุ่มข้างตัวเครื่อง ด้านขวาและซ้าย 2 ปุ่ม เพื่อเปิดฝาเครื่องดูดสูญญากาศ
  2. นำถุงที่บรรจุอาหารแล้วไปวางไว้กึ่งกลาง ตรงช่องดูดสูญญากาศ แล้วกดปิดฝา
  3. กดปุ่ม Seal Only เพื่อปิดผนึกปากถุงธรรมดา กดปุ่ม Cancel เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องซีล กดปุ่ม Vacuum Seal เพื่อดูดสูญญากาศพร้อมปิดผนึกปากถุง
  4. เมื่อเครื่องซีลทำงานจะมีไฟสีแดง ที่ปุ่ม Vacuum Seal ขณะที่เครื่องดูดสุญญากาศเสร็จ เครื่องจะทำการซีลปิดปากถุงต่อให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆเพิ่ม พร้อมทั้งจะมีไฟสีแดง ที่ปุ่ม Seal Only รอจนไฟสีแดงทั้งสองปุ่มดับไป เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งาน
  5. เปิดเครื่องโดยกดปุ่มข้างตัวเครื่องด้านขวาและซ้าย 2 ปุ่ม เสร็จสิ้นการใช้งาน

อยากเก็บอาหารไว้ให้ได้นาน ลองวิธีถนอมอาหารโดยใช้เครื่องซีลสุญญากาศก็เป็นอีก 1 วิธี ที่ตอบโจทย์นะคะ

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู