ไปชมสวนแตงกวาหรือแตงร้านในหมู่บ้านปะคำ

นายศุภวิชญ์ อุทปา

                  หมู่ 2 บ้านปะคำตั้งอยู่ในตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านที่นี่     ประกอบอาชีพหลายอย่างมากแต่อาชีพหลักคือทำนาทำเกษตรหลายรูปแบบทั้งปลูกผัก  ทำสวน  เช่น  สวนพริก  สวนแตงและมีเลี้ยงสัตว์เช่น  เลี้ยงหนู  เลี้ยงกบ  เลี้ยงไก่  เป็นต้น  สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านปะคำเหมาะแก่การทำไร่ทำสวนมากๆเนื่องจากมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีแหล่งน้ำที่เพียงพอสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทุกฤดูกาลจึงทำให้หลายคนหันมาปลูกแตงกวาขายมีทั้งขายส่งและขายปลีก

ในหมู่บ้านปะคำข้าพเจ้าได้เดินลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านชื่อคุณยายปักเป้า ทะยานรัมย์  ประกอบอาชีพปลูกแตงกวามานานแล้วและมีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านก็ปลูกแตงกวาเหมือนกันมีที่ขายส่งประจำ  การปลูกแตงกว่านั้นใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 35-45  วัน  ก็สามารถเก็บไปขายได้แล้วแตงกวาเป็นพืชอายุสั้นปลูกได้ทุกพื้นที่และที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งปี แตงกวาเป็นผักกินง่ายกรอบอร่อยและมีสรรพคุณหลายอย่าง  เช่น

  • ช่วยแก้กระหายลดความร้อนในร่างกายช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น
  • ช่วยกำจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกาย
  • ผลและเมล็ดอ่อนมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านมะเร็ง
  • ช่วยลดความดันโลหิต
  • ช่วยขับปัสสาวะเป็นต้นและยังมีประโยชน์อีกมากมาย การทานแตงกวาควรล้างทำความสะอาดและอาจปลอกเปลือกก่อนทานเพื่อขจัดสารพิษตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
              ชาวบ้านที่หมู่บ้านปะคำเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมีความขยันขันแข็งหาโอกาสจากสภาพแวดล้อมและสิ่งรอบตัวเพื่อหารายได้เสริมสร้างรายได้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนจะปลูกอะไรก็ตามถ้าเราตั้งไจทำตั้งใจศึกษาพัฒนาอาชีพของตัวเองก็จะทำให้เราสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู