บรรยากาศท้องทุ่งในฤดูเก็บเกี่ยวของชาวตำบลเมืองโพธิ์

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

                    ในตำบลเมืองโพธิ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกือบทุกคน  บรรยากาศส่วนมากเป็นท้องทุ่งนาพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนท้องทุ่งเต็มไปด้วยต้นข้าวเหลืองอร่าม  เป็นช่วงที่ชาวบ้านทุกคนมีความสุขในรอบปี  ชาวบ้านแถบนี้ส่วนมากปลูกข้าวหอมมะลิ 105 จะเก็บเกี่ยวพร้อมพร้อมกัน  ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งเดือนซึ่งปัจจุบันระยะเวลาการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านรวดเร็วขึ้นมากเพราะปัจจุบันมีเครื่องจักรเข้ามาทดแทนการใช้คนเกี่ยวด้วยมือทำให้ประหยัดเวลามากขึ้น

                   ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปดูผลผลิตของเกษตรกรในตำบลเมืองโพธิ์ของเราในปีนี้ชาวบ้านเราเล่าว่าปีนี้ฝนตกต้องตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตข้าวได้ปริมาณที่ดี  แต่ราคาข้าวปีนี้ตกต่ำเมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตข้าวพบว่าบางรายก็มีกำไรเล็กน้อยบางรายก็ไม่มีกำไร  รัฐบาลจึงมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเกษตรกรทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีรถเกี่ยวข้าวมารับจ้างเกี่ยวข้าวในหมู่บ้าน  โดยผ่านนายหน้าคนในหมู่บ้าน จะมีรถเกี่ยวประมาณ 6-7คัน  ราคาเก็บเกี่ยวอยู่ที่ไร่ละประมาณ 600 บาท  เมื่อเทียบกับใช้แรงงานด้วยมือก็ถือประหยัดเวลาลงมาก  เมื่อชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็นำมาตากก่อนเพื่อให้ข้าวไม่ชื้นแล้วจึงนำไปขายและแบ่งบางส่วนเก็บไว้สำหรับกินเองทั้งปีอีกทั้งไว้สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวในปีหน้าด้วย
                    ชาวบ้านที่นี้ก็รู้สึกมีความสุขการทำนาปีนี้ ไม่ขาดทุนมีข้าวไปขายและเก็บไว้กินเองอีกด้วยถึงแม้ราคาข้าวจะตกต่ำแต่ก็ยังมีข้าวให้กิน  อาชีพทำนาเป็นอาชีพเป็นหลักและเป็นอาชีพที่ยังสร้างรายได้ให้กับชาวนาทำให้สามารถเลี้ยงตนเองได้  แต่ต้องรู้จักทำรู้จักใช้  หากรู้จักบริหารจัดการที่ดีสามารถลดต้นทุนได้และเพิ่มผลผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น  ยิ่งจะทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู