ปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดเก่า

อนันตญา จินโจ

      โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ดำเนินงานมาจนถึงเดือนสุดท้ายของโครงการแล้ว ในเดือนนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ซึ่งจากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมา ตำบลเมืองโพธ์ จะมีกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้ว ก้อนเห็ดเก่าสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

      การทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ด เป็นการนำเอาก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่เก็บผลผลิตแล้ว นำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดจะมีเศษวัสดุขี้เลื่อยหรือกากแกนข้าวโพดวัสดุที่ใช้สำหรับทำก้อนเห็ด เป็นธาตุอาหารที่เหลือตกค้างในก้อนเห็ด ใช้บำรุงเป็นอาหารให้กับพืชผลต่างๆ โดยนำมาหมักร่วมกับวัตถุดิบต่างๆ ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น มูลสัตว์ หญ้า เศษผักผลไม้ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย

     ด้วยความที่กระแสการรับประทานผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิคในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม การทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากเศษวัสดุจากก้อนเห็ด จึงจัดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีท่ามกลางกระแสรักสุขภาพที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู