ปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดช่วยลดขยะในชุมชนเมืองโพธิ์

                                                                                                                     บวรรัตน์      ปทุมมณี                                      ปัจจุบันมีเศษใบไม้ เศษพืชผัก เศษผลไม้และอื่นๆหลากหลายชนิดเหลือทิ้งจาก ครัวเรือน เป็นจำนวนมาก   ก่อให้เกิดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา ขยะเหล่านี้นี้ เมื่อทิ้งไว้นานจะบูดเน่าส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคตาแดง โรคท้องร่วง เป็นต้น โดยมีการนํา น้ำหมักชีวภาพมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยการรดหรือฉีดพ่นให้กับพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น                                                                                        ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการประจำตำบลเมืองโพธิ์และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นประโยชน์จากเศษใบไม้ เศษก้อนเห็ด เศษพืชผักที่ไม่ใช้แล้วมาทำปุ๋ย ผู้ปฎิบัติงาน U2T และทางคณะอาจารย์และวิทยากรได้จัดกิจกรรมการอบรมปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษใบไม้ พืชต่างๆละเศษก้อนเห็ดที่หมดเชื้อแล้ว ได้อบรมการทำปุ๋ยวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาหมู่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะทำปุ๋ยเป็น 3 แบบได้แก่ ปุ๋ยหมักกอง น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักจุลินทรีย์จากจาวปลวก (จอมปลวก)ให้แก่คนในชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ โดยจะใช้วัสดุเหลือใช้และอุปกรณ์จากครัวเรือนในชุมชนมาใช้การทำปุ๋ยครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในเกษตรตามบ้านเรือน ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยหน้าดินจากที่เคยร่วนซุยจะเปลี่ยนเป็นดินที่แน่นทึบ เพิ่มธาตุอาหารพืชลงไปในดิน และยังสามารถทำให้ผลผลิตมีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้น ทำให้ลดปริมาณค่าใช้จ่ายลง
     
    

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู