วัฒนธรรมชาวเมืองโพธิ์

หทัยชนก นะรมรัมย์

ตำบลเมืองโพธิ์แบ่งเขตการปกครองได้9หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป ประชากรส่วนใหญ่ก็จะทำการเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงวัว รวมไปถึงการทำสินค้าประจำตำบน ประชาชนมีภาษาถิ่นที่ใช้หลักเลยคือ ภาษาเขมรและภาษาไทย และมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากมีชาวบ้านอพยพมาจากต่างถิ่นหลายครอบครัวและได้มาตั้งถิ่นฐานนะที่แห่งนี้

ตำบลเมืองโพธิ์มีทั้งคนลาวและคนส่วยปะบนกันอยู่เป็นจำนวนมากจึงมีภาษาและวัฒนธรรมและอาชีพที่แตกต่างกันออกไปสภาพภูมิอากาศภายในตำบลเป็นเเบบเขตร้อนดินส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอุ้มเนื่องจากเป็นดินทรายจึงไม่เหมาะเเก่การเพาะปลูกผู้นำชุมชนจึงริเริ่มคิดหาวิธีด้วยการหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านด้วยการนำชาวบ้านเข้าร่วมโครงการการปลูกเห็นซึ่บมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยดูแลและมีการจัดตั้งโครงการการทอผ้าไหมและได้นำไปจัดจำหน่าย ณ งานประจำปีหรืองานกาชาดเป็นประจำทุกปีและในช่วงเทศกาลเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต่างสนุกสนานที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ ลอยกระทง รวมไปถึงวันสงกรานต์ จะมีการจัดงานประจำทุกปีช่วงลอยกระทงก็จะมีการประกวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกวดกระทงหรือประกวดร้องเพลงและประกวดนางนพมาศและในช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่ลูกหลานจากต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวและทางวัดก็ได้จัดงานวันสงกรานต์ด้วยการทำบุญตักบาตรและก่อเจดีย์ทรายมีการเล่นสงกรานต์กันในวัดอีกด้วย มันเป็นสิ่งที่ตื้นตันอย่างมากเพราะถึงตำบลเราจะเป็นตำบลที่เล็กแต่ก็ไม่เคยน้อยหน้าใครเพราะมีทั้งสินค้าOTOP และของกินประจำตำบล

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆมันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานสิ่งเหล่านี้ควรเก็บรักษาและสืบทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายและอยากจะเชิญชวนผู้ที่ได้อ่านบทความนี้ได้ลองมารับบรรยากาศและสัมผัสถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้สึกประทับใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู