ปุ๋ยชีวภาพหลากสูตรทำใช้เองง่ายๆ แถมประหยัดเงินในกระเป๋า

กฤติธี วารีชัยสง

          จากการลงพื้นที่สำรวจตำบลเมืองโพธิ์ในเดือนที่ผ่านๆมา ตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบัน เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลเมืองโพธิ์นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งการทำการเกษตรนั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านธรรมชาติ เช่น ฤดูกาลฟ้าฝนสภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปัจจัยอื่นๆ เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย และการดูแลเอาใจใส่ จึงจะทำให้พืชผลทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพดี และจำหน่ายได้ราคาที่ดี ตามกลไกการตลาด 

          ผลที่ปรากฏในข้อมูล ที่ได้จากการสำรวจในการทำการเกษตร ของเกษตรกรในตำบลเมืองโพธิ์ พบว่า นอกเหนือจากปัจจัยทางธรรมชาติแล้ว ปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่จะช่วยให้พืชผลการผลิตของเกษตรกร ออกมามีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพที่ดี ซึ่งปุ๋ยที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้เป็นปุ๋ยเคมีแทบจะทั้งหมด ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือเมื่อใช้เป็นเวลานานจะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพแล้วสูญเสียคุณสมบัติทางเคมี เร่งการสลายตัวของสารอินทรีย์วัตถุในดิน และทำให้จุลินทรีย์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในดินลดลงอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีราคาแพงหากเทียบกับปริมาณของปุ๋ย และต้องซื้อมาใช้อยู่เสมอ จะดีแค่ไหนหากเกษตรกรสามารถทำปุ๋ยไว้ใช้เองได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยไปได้มาก อย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยลดสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีลง ปุ๋ยที่สามารถทำใช้เองได้ง่ายจากวัสดุที่มีอยู่ภายในชุมชนก็คือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพนั่นเอง วันนี้คณะอาจารย์และพวกเราชาว U2T ได้ลงพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีด้วยกันหลากหลายสูตร สูตรที่จะนำมาอบรมให้กับชาวบ้านในวันนี้ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสังเคราะห์แสง ปุ๋ยจากจุลินทรีย์จาวปลวก ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ทำใช้เองได้ง่ายจากของเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น เศษใบไม้ ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว ของเหลือใช้จากการอุปโภคบริโภค หอมแดง กะปิ น้ำตาล น้ำปลา ผงชูรส เศษอาหารที่กินเหลือ ไข่ต่างๆและเปลือกไข่ แทนที่จะเอาของที่เหลือใช้เหล่านี้ไปทิ้งก็นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมในการอบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

          หลังจากที่ทำการอบรมการทำปุ๋ยเสร็จ ได้มีการแจกปุ๋ยให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมในการอบรม เพื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตร หรือใช้เป็นหัวเชื้อในการทำปุ๋ยชีวภาพครั้งต่อไป ชาวบ้านบอกว่า เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มาก ถึงแม้จะเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ตาม พวกเราชาว U2T หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์จะได้รับความประทับใจ และได้รับประโยชน์จากการลงไปปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ของพวกเราชาว U2T ไม่มากก็น้อย

 

 

 

:::: วีดีโอ ประจำเดือนธันวาคม ::::

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู