“เมืองโพธิ์” ของเรา

รฐา ศักดิ์ศิริ

          ตลอดระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ ก.พ. – ธ.ค. 64 ได้ลงเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในตำบลเมืองโพธิ์ ได้คลุกคลี่กับชาวบ้านในชุมชน และยังให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เดือนธันวาคมนี้จึงอยากจะเล่าถึงตำบลเมืองโพธิ์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ

ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน คนในชุมชนใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่นค่ะ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองโพธิ์  หมู่ที่ 2 บ้านปะคำ หมู่ที่ 3 บ้านพูน หมู่ที่ 4 บ้านประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านไผ่น้อยและหมู่ที่ 9 บ้านจาน และยังมีสถานที่ยึดเหี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ ได้แก่ วัดบ้านเมืองโพธิ์ เดิมชื่อว่า วัดทองพูน ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยอดีตเจ้าอาวาสพระครูโพธิ คณาจารย์ (หลวงพ่อทองพูน อารฺกขยโส) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้น ปัจจุบันมีท่านพระครู เสรี นิปุโณ.เป็นเจ้าอาวาส

ชาวบ้านในตำบลเมืองโพธิ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา ทำสวน บางครัวเรือนทำไร่สวนผสมเล็ก ๆ อยู่หลังบ้าน พืชที่พบเห็นในตำบลเมืองโพธิ์มีมากมาย อาทิเช่น มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ หอม กระเทียม ผักกาด ผักชี ขิง ข่า ตะไคร้ มะม่วง ขนุน ลำไย กล้วย และอีกมากมาย

               

อีกทั้งสัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยงไว้บริโภค และจำหน่าย ได้แก่ สุนัท แมว หมู ไก่ เป็ด วัว ควาย หนูพุก กบ

สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของชาวตำบลเมืองโพธิ์ ถ้าพูดถึงเมืองโพธิ์ ต้องนึกถึง “เห็ด” เป็นอันดับต้น ๆ เพราะตำบลมีผลิตผลที่จำหน่ายสู่ท้องตลาด ทั้งยังเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย นอกจากนี้ทีม SC01 ตำบลเมืองโพธิ์ ได้ลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหาร ซ้ำยังให้ความรู้ในการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ดีจริง ๆ เลยค่ะ มีผลิตผลของตำบล บริโภคได้ จำหน่ายได้ ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ ยังไงก็ฝากเห็ดตำบลเมืองโพธิ์ด้วยนะคะ

       

วิดีโอประจำเดือน

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู