ศูนย์กักตัวตำบลเมืองโพธิ์

อนันตญา จินโจ

     จากสถานการณ์โควิดที่มีความรุนแรง และมีการกลายพันธ์ของเชื้อหลายสายพันธุ์ ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตกงานและต้องการกลับภูมิลำเนา จึงทำให้หลายๆ จังหวัด หลาย ๆ อำเภอ จัดตั้งศูนย์กักตัวสำหรับผู้ที่ต้องการกลับภูมิลำเนา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น

      ตำบลเมืองโพธิ์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่มีศูนย์กักตัว และมีประชาชนต้องการกลับภูมิลำเนา จาการสัมภาษณ์ นายบุญทอง วิเศษสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ควบคุมดูแลศูนย์กักตัว วัดบ้านเมืองโพธ์ ให้ข้อมูลว่า หากต้องการมากักตัว ต้องทำการแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน ซึ่ง อสม. 1 คน จะรับผิดชอบ 10 หลังคาเรือน และภายในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์มีที่กักตัว ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่
– วัดบ้านเมืองโพธิ์
– ศาลาหมู่ 3
– ศาลาหมู่ 5
– สาลาหมู่ 7
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7
– โรงเรียน
โดยมีผู้กักตัวรวมทั้งหมด 64 ราย ในการคัดแยกผู้กักตัวเข้าศูนย์กักตัวจะแบ่งตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ก่อนเข้าศูนย์กักตัวจะทำการตรวจหาเชื้อก่อน 1 ครั้ง เมื่อกักตัวครบ 7 วัน จะทำการตรวจกาเชื้อ อีก 1 ครั้ง หากตรวจทั้ง 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อ ก็จะย้ายผู้กักตัวไปตามศาลาพักคอยหมู่ 3 ศาลาพักคอยหมู่ 5 ศาลาพักคอยหมู่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7และโรงเรียน ตามลำดับความเสี่ยงของผู้กักตัว ส่วนในวัดบ้านเมืองโพธิ์ จะมีเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น

     และนอกจากนี้ทางทีมงานตำบลเมืองโพธิ์มีรวมน้ำใจบริจาคน้ำสมุนไพรและขนม ณ ศูนย์กักกันตัววัดบ้านเมืองโพธิ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้กักกันตัว

 

อื่นๆ

เมนู