กักตัว 14 วัน ไม่ใช่เรื่องยาก

กนกพร ใจเดียว

        การกักกันตัว 14 ไม่ใช่เรื่องยาก ที่ตำบลเมืองโพธิ์มีการบริหารจัดการเตรียมสถานที่โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำ อสม. รวมถึงชาวบ้าน สถานที่กักกันตัวที่ตำบลเมืองโพธิ์จัดเตรียมนั้น มีทั้งหมด 6 แห่ง  โดยจะแบ่งลักษณะจากคนที่เสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ สถานที่กักกันวัดบ้านเมืองโพธิ์และศาลาหมู่ 3 เป็นสถานที่กักกันตัวที่รองรับคนที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนคนที่เสี่ยงต่ำก็จะกระจายไปตามสถานที่กักกันตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แบ่งตามความเสี่ยงไว้ บุคคลใดที่ต้องการติดต่อกักกันตัวนั้น จะต้องโทรประสานกับท่านผู้นำหรืออสม. ทุกคนที่เข้ามากักตัวจะได้รับการ swab ตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลห้วยราช(อำเภอ) โดยจะมีคุณหมอที่อนามัยดำเนินการประสานให้ทุกอย่างแล้วยังพาไปตรวจด้วยตัวเองอีกด้วยนับถือน้ำใจคุณหมอมากค่ะ ทุกคนที่กลับมาจะได้รับการตรวจในวันแรกที่มาถึง พอพักครบ 7 วัน จะตรวจครั้งที่ 2 หากตรวจแล้วพบว่าไม่มีเชื้อ เจ้าหน้าที่จะย้ายผู้กักกันตัวไปอยู่สถานที่สำหรับผู้เสี่ยงต่ำตามที่ได้จัดเตรียมไว้ 80% ผู้ที่มีเชื้อจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้ยากที่จะรู้ และถึงผลตรวจจะบอกว่า negative หรือไม่พบเชื้อ ก็ยังไม่อาจไว้ใจได้ จึงจำเป็นต้องกักกันตัวทุกคนที่มาจากนอกจังหวัด   การกักตัวที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นั้นจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้มากกว่า แต่ก็มีค่าดำเนินการที่งบประมาณต้องจ่าย และความเป็นส่วนตัวที่ผู้ถูกกักต้องสูญเสียไป เพื่อความสบายใจภายในชุมชนจึงมีมาตรการให้ทุกคนที่มาจากต่างจังหวัดเข้ากักกันตัวทุกคน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนทุกคน 

 

รูปกิจกรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่

 

 

 

SC01 – EP.7 รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู