“ศูนย์พักคอย” สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 @ตำบลเมืองโพธิ์

 

กฤติธี วารีชัยสง

 

               สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ ปัจจุบัน ในประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มขึ้นทะลุมากกว่า 20,000 รายต่อวัน ซึ่งนับเป็นภาวะที่วิกฤตหนัก ด้วยยอดผู้ติดเชื้อต่อวัน ที่ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งระดับของผู้ป่วยไว้เป็น 3 ระดับตามอาการป่วย คือเขียว เหลือง แดง สำหรับคนที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ระบบการรักษา จึงเกิดเป็นศูนย์พักค่อยขึ้น เพื่อไว้รองรับผู้ป่วยระดับอาการสีเขียว ก่อนที่จะส่งต่อสู่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามต่อไป ตามจำนวนเตียงที่ว่าง หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าศูนย์พักคอยคือโรงพยาบาลสนาม แต่จริงๆแล้วศูนย์พักคอยไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม แต่เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการยังไม่รุนแรงหรือจัดอยู่ในระดับสีเขียวเพื่อรอเตียงของโรงบาลว่าง โดยระหว่างรอก็จะมีการดูแลและรักษาในเบื้องต้นนั่นเอง 

               ที่ตำบลเมืองโพธิ์ก็มีศูนย์พักคอยไว้รองรับผู้ป่วยทั้งจากในพื้นที่และจากคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดและได้รับการติดเชื้อโควิด 19  ซึ่งศูนย์พักคอยในตำบลเมืองโพธิ์ มีด้วยกัน 6 แห่งได้แก่ วัดบ้านเมืองโพธิ์, ศาลาหมู่ 3, ศาลาหมู่ 5, ศาลาหมู่ 7, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 7, และโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรอเตียงที่จะเข้ามารับการดูแลรักษาที่ศูนย์พักคอย สามารถติดต่อได้ที่ผู้นำชุมชน และ อสม. ที่มีประจำอยู่แต่ละหมู่บ้าน โดย อสม. แต่ละคนจะรับผิดชอบดูแลในชุมชนคนละ 5-10 หลังคาเรือน โดยสามารถเลือกว่าจะแจ้งกับผู้นำชุมชน หรือ อสม. ตามความสะดวก โดยในศูนย์พักคอยจะมีผู้นำชุมชนและ อสม. ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รพสต. โดยชาวบ้านและบุคลากรในชุมชนร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยความเข้มแข็ง 

               พวกเราชาว U2T ก็ลงไปช่วยเป็นกำลังสนับสนุนด้วยอีกแรง โดยครั้งนี้ พวกเราชาว U2T ได้ได้ลงพื้นที่ไปทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและขนมเพื่อให้ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ดื่มและรับประทาน น้ำสมุนไพรที่นำไปแจกได้แก่น้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมและน้ำเก๊กฮวย โดยพวกเราชาว U2T ได้ทำการต้มน้ำสมุนไพรเหล่านี้และนำบรรจุลงขวดไว้ให้สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรที่ทำหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยได้ดื่ม พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้ำและขนมที่เรานำไปบริจาคจะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยไม่มากก็น้อย และหวังว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ไปได้โดยเร็ว

 

 

 

:::: วีดีโอ ประจำเดือนสิงหาคม ::::

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู