สายใยรักในชุมชนช่วยป้องกันเชื้อโรคในกิจกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ประจำเดือน มิถุนายน

นางสาวมยุรี  ทะเลิงรัมย์

                      ข้าพเจ้านางสาวมยุรี  ทะเลิงรัมย์  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประเภทกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่ 7 บ้านศรีเจริญเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโควิด 2019 และมาตรการการป้องกันเชื้อโรคและผลกระทบของคนในหมู่บ้าน ได้ร่วมทำกิจกรรมสู้ภัยโควิดในตำบลเมืองโพธิ์  โดยรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมในหมู่บ้านดังนี้

หมู่บ้านศรีเจริญแห่งนี้มีมาตรการป้องกันโควิดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 เข้าสู่หมู่บ้าน  โดยจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านคือ  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. อพปร. และแพทย์ประจำตำบล  จะเป็นผู้ดำเนินการในการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่ในหมู่บ้าน โดยมีการตั้งจุดคัดกรองหน้าหมู่บ้านเพื่อค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่  ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงจะต้องเฝ้าติดตามและกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  ในเดือนมิถุนายนนี้ข้าพเจ้าได้รับภารกิจพิเศษคือกิจกรรมสู้ภัยโควิดโครงการนำความรู้ไปไปช่วยเหลือชุมชน  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคโควิด 2019 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงรุกในชุมชนโดยการจัดทำอุปกรณ์สเปรย์เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับคนในชุมชน  พร้อมกับการเดินรณรงค์เชิญชวนไปฉีดวัคซีนโควิด 2019 และได้รวมกลุ่มการทำความสะอาดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง

กิจกรรมนี้ดีมากเลยค่ะเป็นความรู้ที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์แบบนี้กิจกรรมในเดือนมิถุนายนได้นำความรู้มาสู่ชุมชนและนำความรู้ไปพัฒนาใช้ได้ในสถานการณ์โควิด 2019  เราทุกคนต้องดูแลตัวเองเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตั้งมือทำความสะอาดเป็นประจำด้วยเจลหรือสเปย์แอลกอฮอล์และไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันด้วยนะค่ะเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู