ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.6
ตอน รุกคลีนพื้นที่

ปิยณัฐ กองแก้ว

      “ ไผ่น้อย ” เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยสถานการณ์การพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 รุนแรงขึ้นทุกวัน จึงได้มีข้อปฏิบัติในการลงสำรวจพื้นที่ หรือลงไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในเขตชุมชน

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำ “รุกคลีนพื้นที่” ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเป็นอย่างหนัก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทางทีมงานจึงได้จัดกิจกรรม ลงพื้นที่ไปทำความสะอาด แจกอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลล้างแอลกอฮอลล์ล้างมือ และทำความสะอาดบริการที่มีความเสี่ยง บริเวรที่มีชาวบ้านในชุมชนมารวมตัวกันเยอะ ๆ เพื่อป้องกันและเป็นเซฟโซนสำหรับวันข้างหน้า

     การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อช่วยกันทำความสะอาด บริเวรที่จะเป็นจุดเสี่ยง ขอขอบคุณชาวบ้านและผู้สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ ป้องกันต่าง ๆที่ได้นำมาแจก ให้คนในชุมชนได้ใช้ ไม่ว่าการระบาดครั้งไหน ถ้าทุกคนในชุมชนยังร่วมสามัคคี ป้องกัน ตัวเองและผู้คนรอบข้าง ก็จะสามารถผ่านมันไปได้ทุกรอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู