การเเพร่ระบาดของโควิดนั้นยังคงได้มีการติดเชื่อเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเพราะคนไทยหรือประชากรบางคนอาจไม่ทำตามมาตราการกันป้องกันจึงเป็นการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถควบคุมได้เเละในการเเพร่เชื่อนั้นโดยหลักเเล้วเเพร่เชื่อจากคนสู่คนผ่านทางอยละอองจากสมูกหรือการไอจามหรือการเอามือไปสัมผัสผู้ป่วยที่ติดโควิดเเล้วมาจับตามใบหน้าหรือกินสิ่งของร่วมจากผู้อื่นจึงทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ตอนนี้มีผลกระทบในด้านสุขภาพคนยากคนจน ผู้สูงอายุจึงทำให้มีการขาดรายได้ ในหมู่บ้านเมืองโพธิ์นั้นได้มีการจัดทำสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือผู้ที่ติดโควิดสำหรับผู้ที่ติดโควิดนั้นต้องมาสถานที่กักตัวเพื่อที่จะได้รับเตียงจากโรงพยาบาลหรือรอเตียงว่างสำหรับการเข้ารับการรักษาเเต่สำหรับผุ้ที่มาจากต่างจังหวัดนั้นที่ไม่ได้ติดโควิดถ้าจะเดินทางเข้ามาภายในหมู่บ้านเมืองโพธิ์ต้องเข้ารับการประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อที่จะเข้ารับการกักตัวเพื่อดูอาการออย่างต่อเนื่องให้ครบ14วัน เเ่ถ้าตรวจเเล้วไม่พบเชื่อก็สามารถกลับบ้านได้เเละที่สำคัญคือต้องมีการคัดกรองคนอย่างเคร่งครัดอีกด้วยเเต่อย่าลใดก็ควรดูเเลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะอาการของโรคโควิด19นั้นมีการเหมือนคนเป็นหวัดทั่วไปมีอาการทางเดินหายใจขัดเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นมีอาการไข้สูงเเต่ก้เป็นเพียงอาการร่วมไม่ใช้อาการหลักของโรคเเต่อย่างใด ดังนั้นการป้องกันโควิดต้องเริ่มจากมือเราไม่ไปสถานที่ที่มีคนเยอะหรือที่มีอาการสุ่มเสียงเป็นอย่างมากสวมเเมสล้างมือบ่อยๆไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ดูเเลตัวเองยื่นเว้นระยะห่าง ไม่จำเป็นงดออกจากบ้านเพื่อหลีกเลี้ยงการติดหรือการเเพร่ระบาดเเละที่สำคัญไม่ควรปกปิดข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

อื่นๆ

เมนู