ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

                                                                                      ศรีแพร  สวัสดิ์รัมย์

                ธารน้ำใจ หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับใจทั้งหมด ที่มาร่วมกันหลายคน ไม่ว่าจะกำลังใจ เปิดใจ แรงบันดาลใจ ได้ใจ ให้ใจ ใส่ใจ ซึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ได้ธารน้ำใจได้ก็คือการจัดการความรัก ซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่ทำให้คนในหน่วยงานหรือในกลุ่มเกิดความรักความสามัคคีกัน เอื้อเฟื้อ ห่วงใย แบ่งปันกันเกิดลักษณะของ

                ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  จากสถานการณ์ของโควิด-๑๙ ที่กำลังระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน  และประชาชนที่เดินทางไปใช้แรงงานที่ต่างจังหวัด  เพราะในพื้นที่แต่ละจังหวัดของประเทศไทยนั้นล้วนเป็นพื้นที่สีแดง มียอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-๑๙รายวันไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นคน ประชาชนที่ไปใช้แรงงานในพื้นที่นั้น ๆ มีความกังวลการระบาดในพื้นที่และติดเชื้อโควิด-๑๙  ต่างแจ้งความประสงค์ต่อผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อขอเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อทำการกักตัวและรักษาที่โรงพยาบาล   ศูนย์กักกันตำบลเมืองโพธิ์มีผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัด  เข้ามากักตัวในแต่ละวันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามา ยอด ณ ปัจจุบันอยู่ที่  ๕๒ รายและไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิด-๑๙ จะควบคุมได้และสิ้นสุดตอนใหน การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันล้วนมีความเสี่ยง  ทำงานหนักมากขึ้นเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย  ทุกคนเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพื่อชุมชน

                จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพวกเราชาว  u2t  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์  ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนที่ทำหน้าที่ด้านหน้า ที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่  และเป็นกำลังใจให้กับผุ้กักตัวจึงร่วมใจทำน้ำลำไย  น้ำกระเจี๊ยบ  น้าเก๊กฮวยจำนวน 150 ขวด  ขนม  56  ถุง  มอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักตัว ณ ศูนย์กักกันวัดบ้านเมืองโพธิ์ โดยมีนายมาโนช  ทะเรืองรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารสุขชุมชนหมู่ที่9 รับมอบ เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2564

                 นอกจากนี้ยังมีในส่วนของภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนชาวตำบลเมืองโพธิ์ที่ไม่ทิ้งกันแบ่งปันธารน้ำใจสู้ภัยโควิด- 19 หลั่งไหลช่วยกันร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ  เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและผู้กักตัวในศูนย์กักกันวัดบ้านเมืองโพธิ์  ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีรายนามดังต่อไปนี้  ท่าน ส.ส.อดิพงษ์  ฐิติพิทยา พร้อมคณะมอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค  หน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่องโดยมีนายสุพัน  ธนะรัมย์กำนันตำบลเมืองโพธิ์พร้อมด้วยผู้นำชุมชนรับมอบ  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

                  นางสุภร  ทะเรืองรัมย์พร้อมด้วยครอบครัวมอบถุงยังชีพจำนวน 9 ชุด  น้ำดื่มจำนวน  9 แพ็ค  หน้ากากอนามัย  6  กล่องสเปรย์แอลกอฮอล์  9  ขวดโดยมีนายสุพัน  ธนะรัมย์กำนันตำบลเมืองโพธิ์และเจ้าหน้าที่รับมอบ  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2564

                  นายครอง  ทะลายรัมย์มอบน้ำดื่มจำนวน 25 แพ็ค  ขนมกลีปั๊บจำนวน 100 ชิ้น  มะนาว 1 ลัง โดยมีนายจำรัส ศิริจันทรกานต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองโพธิ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนรับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2564

 

อื่นๆ

เมนู