1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01-บทความประจำเดือนสิงหาคม การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

SC01-บทความประจำเดือนสิงหาคม การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

โรงพยาบาลสนามโอลกระม็อด (ห้วยราช)

สุกัญญา มากะเต

สวัสดีเดือนสิงหาคมค่ะ เข้าเดือนที่ 8 ของการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) แล้วนะคะ การทำงานในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ของพื้นที่อำเภอห้วยราช

โดยในปัจจุบันมีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัด ทำให้มีผู้ป่วยชาวอำเภอห้วยราชที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ที่อื่น ต้องการกลับมารักษาที่โรงพยาบาลห้วยราชเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เตียงรักษาผู้ป่วยทางโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรักษาและความต้องการ ดังนั้น ทางอำเภอห้วยราช นำโดยนายอำเภอห้วยราช หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นจึงได้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดเตรียมสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

       

วันที่ 10  กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลห้วยราชร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอห้วยราช หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันจัดทำโรงบาลสนาม ณ 99 รีสอร์ท เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวและรักษาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ปัจจุบันได้รับความร่วมมือและได้รับการบริจาคเตียงสนาม ชุดเครื่องนอน โทรศัพท์มือถือ หน้ากากอนามัย อาหารแห้งชุดกล้องวงจรปิด และอื่นๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

เมนู