ยาที่จำเป็นต้องมีติดบ้านไว้ในช่วงสถานการณ์โควิด

นายศุภวิชญ์ อุทปา

                     สถานการณ์ในหมู่บ้านตำบลเมืองโพธิ์ในปัจจุบันยังมีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเป็นจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้น  ส่วนมากจะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน  คนที่จะกลับภูมิลำเนาต้องทำเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหมู่บ้านหรือ อสม ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ เพื่อเตรียมสถานที่ให้กับตัว 14 วันสถานที่กับตัวตอนนี้ได้ขยายเพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิมคือ  สถานที่วัด  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศาลาหมู่ 3 และศาลาหมู่ 7 เป็นต้น

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมากับตัวในหมู่บ้านพบว่ามีผู้ติดเชื้อกลับมารักษาตัวเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากจากโควิด 2019 เพราะจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการไว้สำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการกลับมารักษาตัว  ในช่วงสถานการณ์แบบนี้กระผมในฐานะคณะ U2Tก็อยากช่วยเหลือชุมชนโดยการบริจาคสิ่งของต่างๆและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับชาวบ้าน  ผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับยาที่สำคัญพื้นฐานต่างๆที่ควรมีติดไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้  โดยมียาที่จำเป็นดังนี้

  1. ยาพาราเซตตามอล  ให้กินทันทีเมื่อมีไข้เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดต้องป้องกันรักษาตัวเองให้ดี
  2. ยาฟ้าทะลายโจร  ใช้เมื่อมีอาการป่วยเล็กน้อยเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกคนอ่านก็ระวังให้ดีขอรับประทาน
  3. แก้ไอแบบเม็ด Dextromethorphan ถ้ามีอาการไอเยอะสามารถกินได้ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีอาการปอดอักเสบ)  ถ้ามีอาการไอเยอะสามารถกินได้เลยตามที่แพทย์หรือเภสัชแนะนำ
  4. ยาลดน้ำมูก Chlorpheniramine หรือ CPM ช่วยลดเสมหะช่วยหายใจสะดวกขึ้น
  5. ยาแก้แพ้ Fexofenadine ช่วยลดน้ำมูก
  6. ผงเกลือแร่ มีไว้เผื่อเกิดอาการท้องเสีย
  7. ยาสามัญประจำบ้านอื่นๆเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

 

ยาในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นจะเป็นยาที่สามารถซื้อไว้ติดบ้านได้แต่ไม่ใช่ยาในการลดอาการปอดอักเสบหรือลดอาการเกิดโรครุนแรง  เป็นกลุ่มยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการให้ใช้เมื่อจำเป็น  ช่วงนี้ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้มากขึ้นเพราะอาการไข้หวัดกับโควิด 2019 มันคล้ายๆกัน ช่วงนี้แนะนำว่าไม่ควรไปในที่ที่จำนวนคนเยอะๆ  และเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ

 

 

อื่นๆ

เมนู