ธุรกิจออนไลน์ในยุคโควิด

หทัยชนก นะรมรัมย์

จากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมาก็เข้า 2 ปีแล้ว ทำให้ระบบเศรฐกิจกระทบไปทั่วหน้ากันโดยเฉพาะด้านส่งออก ธุรกิจท่องเที่ยวกระทบหนักกระทบทุกชนชั้นทุกอาชีพ ทุกธุรกิจปัญหาที่ตามมา ก็ทำให้ธุรกิจใหญ่ๆขาดทุนขาดสภาพคล่องปัญหาลดเงินเดือนพนักงาน เลิกจ้าง ขายบ้าน ขายรถ ทรัพย์สินเพื่ออยู่รอดบางคนสิ้นเหนือประดาตัวบางคนก็ผันตัวขายของออนไลน์และบางคนก็เปลี่ยนอาชีพเพื่อการปรับตัว

จากการอบรมสิ่งที่ได้เรียนรู้คือข้อคิดของการเลือกสินค้ามาขายโดยเริ่มแรกเลยจะต้องหาสินค้าที่ลงทุนน้อยมาเริ่มก่อนเพราะว่าสินค้าที่ลงทุนน้อยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าสินค้าที่ลงทุนมากและนอกจากจะเลือกสินค้าที่ลงทุนน้อยก่อนแล้วต้องเลือกสินค้าที่เป็นกระแสเพราะเมื่อสินค้าที่กำลังเป็นกระแสจะสามารถทำให้ผู้ซื่อมีความต้องการในการซื่อสินค้ามากและต้องเป็นสินค้าที่สามารถซื่อซ้ำได้ เมื่อเป็นสินค้าที่ซื่อซ้ำได้ลูกค้าก็จะต้องติดใจจนต้องกลับมาซื่อซ้ำใหม่ต่อไปเรื่อยๆและสิ่งสำคัญที่สุดสินค้าตัวนั้นต้องถูกกฎหมายสิ้นค้าต้องมีเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน และสิ่งที่ต้องตระหนักถึงที่สุดของการขายออนไลน์คือเราต้องคำนึงถึงกำไร ความอยู่รอด การเติบโต การรับผิดชอบต่อสังคม 

ในโลกปัจจุบันนี้มีการขายในตลาดอออนไลน์กันมากมายเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ผู้คนต่างอยู่บ้านกันจึงทำให้ธรรมธุรกิจออนไลน์มีมากมายดังนั้นหัวใจสำคัญที่สุดของการขายออนไลน์คือกำไรซึ่งหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการอยู่หรือธุรกิจที่กำลังริเริ่มดำเนินการ มักหนีไม่พ้นความต้องการที่จะได้ “กำไร” นอกจากนี้สิ่งที่จะต้องการนอกเหนือจากกำไรแล้วเราต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าไม่โกหกลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อสินค้าที่เราขาย 

อื่นๆ

เมนู