พาน้องเห็ดสู่ตลาดออนไลน์ 🍄

กฤติธี วารีชัยสง

 

            สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในเดือนก่อนๆหน้านี้ ที่พวกเราชาว U2T ได้ลงไปจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในชื่อเมนูเห็ดสวรรค์และเห็ดนรก ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนั่นก็คือเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ครั้งนี้พวกเราชาว U2T ก็มีกิจกรรมการจัดอบรมการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ได้ต่อยอดนำผลิตภัณฑ์จากเห็ดหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขายภายในชุมชนอยู่แล้วเข้าวางขายในตลาดออนไลน์

            ในวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมานี้พวกเราชาว U2T ได้ลงพื้นที่ไปจัดสถานที่สำหรับการอบรมออนไลน์ผ่าน Google Zoom และ YouTube Live ให้กับชาวบ้านในหัวข้อ การเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การเลือกสินค้าที่จะขายว่าจะเลือกสินค้าอะไรมาขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เรามีอยู่แล้วหรือการหาสินค้าจากที่อื่นมาขายต่อ การเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะขาย แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราจะนำสินค้าไปวางขาย เช่น Facebook Page, Lazada, Shopee วิธีการสำรวจความต้องการของผู้ซื้อและคู่แข่งทางการค้า เทคนิคการสร้างจุดขายและทำให้สินค้าน่าสนใจมากกว่าสินค้าคู่แข่ง รวมไปถึงการทำให้บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจสะดุดตา

            จากการจัดกิจกรรมอบรมการเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ และพวกเราชาว U2T ได้รับความรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ และเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายไปตามยุคตามสมัย ทำให้เราสามารถอยู่รอดต่อไปได้

 

:::: วีดีโอ ประจำเดือนกันยายน ::::

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู