เพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาส

นัฐพงษ์ จริบรัมย์

                    ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขต ตำบลเมืองโพธิ์พบว่าสามารถควบคุมได้แล้ว  จำนวนผู้กักตัวในศูนย์กักตัวประจำหมู่บ้าน บางหมู่บ้านเป็นศูนย์  จึงทำให้สามารถลงพื้นที่การจัดกิจกรรมการจัดอบรมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขตำบล นั่นคือสวมแมส วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอออล์

                         เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมาผู้จ้างงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมการทำการตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านไผ่น้อย  มีชาวบ้านที่สนใจและกลุ่มวิสาหกิจผู้เพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจหลักของชุมชน ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมด้วย โดยที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้เคยลงไปอบรมชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ คือเห็ดสามรส มีลักษณะเป็นเห็ดฝอยทอดปรุงรสคล้ายหมูหยอง ซึ่งมีรสชาติดี และน่ารับประทาน  สามารถจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้  แต่ยังขาดเทคนิคและวิธีการขายและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ทางหลักสูตรจึงได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านนำไปปรับใช้

 

วิทยากรได้ให้ข้อคิดการทำการตลาดออนไลน์โดยได้ให้แนวทางสรุปดังนี้

1.ลงทุนน้อย ความเสี่ยงน้อย

2.เลือกจำหน่ายสินค้าที่มีกระแส อยู่ในปัจจุบัน

3.สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องกลับมาซื้อซ้ำได้

4.รีวิวได้ สินค้าสามารถแสดงข้อมูลการรีวิวความน่าใช้ ความคุ้มค่าได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการตัดสินใจให้กับลูกค้า

5.ไม่ผิดกฎหมาย คือต้องเป็นสินค้าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สามารถขายและจดทะเบียนถูกต้อง

6.ไม่เป็นสินค้าราคาถูก คุณภาพต่ำ เพราะลูกค้าสามารถเลือกบริโภคสินค้าได้ ถ้าสินค้ามีคุณภาพ ลูกค้าก็จะกลับมาบริโภคซ้ำและเกิดการแนะนำปากต่อปาก

คุณภาพของสินค้าที่ดีที่วิทยากรแนะนำช่วงอบรมคือ

  1. ไม่เน่าไม่เสีย เก็บได้นาน(อย่างน้อย1-2เดือน)
  2. น้ำหนักเบาขนส่งง่าย
  3. ต้นทุนต่ำแข่งขันได้
  4. กำไรต่อชิ้นเป็นเท่าตัว
  5. มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
  6. บริโภคแล้วหมดไป หรือมีระยะเวลาซื้อซ้ำบ่อย

         ทั้งนี้วิทยากรได้บรรยายการนำสินค้าเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซหรือที่เรารู้จักในชื่อของการตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่น่าสนใจสำหรับการฝากขายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพจขายสินค้าในเฟซบุ๊ค MAKETPLACE และวิธีการนำสินค้าเข้าขายในช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชื่อดังอย่าง SHOPEE และ LAZADA

วิดีโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู