ไผ่น้อย เดอะ ซีรี่ย์ EP.7
ตอน เดินหน้าผลิตภัณฑ์

ปิยณัฐ กองแก้ว

      “ ไผ่น้อย ” เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่ค่อนข้างหนัก ทางทีมงานจึงหาวิธีเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาอาชีพ และรายได้เสริมให้กับชาวบ้านจึงได้จัดการอบรม แบบออนไลน์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่ชาวบ้าน

      บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำ “เดินหน้าผลิตภัณฑ์” ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ณ ขณะนี้ถือว่ายังคงร้ายแรงอยู่ และทางชาวบ้านก็เริ่มขาดรายได้เสริมที่จะมาจุนเจือครอบครัวเพราะไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตขึ้นมาได้ ทางเราจึงได้จัดกิจกรรม เพื่ออบรมด้านการขายสินค้าแบบออนไลน์ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้นำมาใช้โปรโมทสินค้าของทางชุมชน และของตนเองได้ เพื่อขยายตลาดในโลกออนไลน์ และทำให้คนรู้จักสินค้ามากขึ้น

     การอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวที่สองของการช่วยเหลือและส่งเสริมด้านอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้าน และทางชาวบ้านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีเพราะ สิ่งที่ได้อบรมจะช่วยในเรื่องของการขยายผลและกิจการของชุมชน สร้างเสริมความสามัคคีมากขึ้นและช่วยให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปพร้อม ๆ กัน

 

อื่นๆ

เมนู