การขายสินค้าออนไลน์ เป็นที่นิยมมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย จนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ การขายออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายได้ให้กับแม่ค้าพ่อค้าในยุคโควิด-19 และในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าก็มีให้เลือกใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook Business, Google Ads, Line Official เป็นต้น และการลงไปช่วยเหลือชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์นั้น ยังไม่สามารถลงพื้นไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นต้องมีการหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือคนให้ชุมชนและทำให้ชุมชนพัฒนามากยิ่งขึ้นได้

การสร้างความรู้ในการทำโฆษณาออนไลน์นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านช่องทางนี้ต้องศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก เพราะจะช่วยในส่วนของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา ทำให้การโฆษณาสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมากที่สุดเพื่อสร้างตลาดให้กับสินค้าที่ต้องการจำหน่าย ดังนั้นจึงได้มีการจัดการอบรมการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยเลือกใช้การโฆษณาผ่าน Facebook Business ให้กับชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำการโฆษณาและสร้างกลุ่มลูกค้า ซึ่งในการอบรมนี้จะเป็นการอบรมผ่านออนไลน์เพื่อลดการรวมตัวของคนหมู่มาก ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไว้มากขึ้น การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อ 1) เพื่อสร้างความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ให้สามารถสร้างการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง 2) เพื่อสร้างช่องทางการค้าขายให้กับชุมชนตำบลเมืองโพธิ์อีกช่องทางหนึ่ง ทำให้สามารถสร้างรายได้ได้แม้ในสถานการณ์ที่การค้าขายนั้นไม่สามารถทำได้ปกติ 3) สร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านการทำการตลาดออนไลน์หรือการโฆษณาออนไลน์

โดยสรุป การสร้างความรู้ในการทำการตลาดออนไลน์นั้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพัฒนาชุมชนของตำบลเมืองโพธิ์ได้ เพราะด้วยเทคโนโลยีของยุคปัจจุบันนั้นไปไกลมาก หากไม่ทำการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เลยก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่ทันยุคสมัยและตามไม่ทันผู้อื่น แต่นั้นไม่ได้แย่เสมอไป เพราะการเรียนรู้ไม่มีคำว่าช้าหรือสายเกินไปหากตั้งใจและแสวงหาความรู้ ถึงแม้จะช้ากว่าผู้ที่ศึกษาหรือลงมือทำก่อน แต่หากริเริ่มตั้งแต่วันนี้ ก็สามารถพัฒนาตนและชุมชนของตนได้ การขายออนไลน์ไม่ได้แค่ทำให้สร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัว แต่ยังสามารถสร้างชื่อเสียง สร้างแบนด์ของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากได้และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น

วีดีโอประจำเดือนกันยาน :

อื่นๆ

เมนู