1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01-บทความประจำเดือนกันยายน การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

SC01-บทความประจำเดือนกันยายน การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราช (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

สุกัญญา มากะเต

สวัสดีเดือนกันยายนค่ะ เข้าสู่เดือนที่ 9 ของการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) กันแล้วนะคะ การทำงานในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่นเดิม

โดยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ติด 1 ใน 10 ที่มีประชากรติดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดได้รับประชาชนที่มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ รับกลับมารักษาตัวที่จังหวัด ทำให้ยอดติดเชื้อจากภายนอกมีจำนวนมาก โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดต้องมีการกักตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อ หากตรวจแล้วพบเชื้อ จะต้องได้รับการรักษาทันที หากประชาชนอำเภอห้วยราชตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ทางอำเภอจะประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อที่จะนำประชาชนไปฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลห้วยราชทันที

ในเดือนสิงหาคม ประชาชนอำเภอห้วยราชได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์ โดยเข็มแรกประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนของยี่ห้องซิโนแวค ส่วนเข็มสองนั้น จะได้รับเป็นวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ซึ่งเป็นการฉีดไขว้ โดยการฉีดไขว้นี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

ดังนั้นเพื่อลดปริมาณการติดเชื้อ การแพร่ระบาด และการรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) นอกจากจะฉีดวัคซีนแล้ว  ต้องร่วมกันรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ลดเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ งดการเอามือเข้าปาก เข้าจมูก เพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกาย หากพบว่ามีอาการไอ มีน้ำมูก หอบ เหนื่อย และมีไข้ ควรรีบติดต่อขอเข้ารับการตรวจเพื่อรับการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู