การทำเสื่อจากต้นกกพืชในท้องถิ่นที่น่าสนใจในตำบลเมืองโพธิ์

นายศุภวิชญ์ อุทปา

ผมได้ทำงานลงพื้นที่ในตำบลเมืองโพธิ์มาหลายเดือนแล้วได้สำรวจข้อมูลหลายอย่างเช่น  พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่นเกษตรในท้องถิ่น  แหล่งน้ำในท้องถิ่นและภูมิปัญญาในท้องถิ่น  ทำให้ผมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านมากมายที่น่าสนใจ  และพืชท้องถิ่นที่น่าสนใจคือ  ต้นกก กก เป็นไม้ล้มลุกที่พบได้ทั่วไปในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่น  หนองน้ำหรือบึง  เป็นพืชน้ำที่มีความทนทานและมีความเหนียวจึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมเครื่องจักสานโดยเฉพาะการทำเสื่อกกและในตำบลเมืองโพธิ์มีพืชชนิดนี้จำนวนเยอะมากชาวบ้านส่วนมากจะนำมาทอเสื่อกกเท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 กันยายนผมได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องไอเดียการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์  ตอนที่พูดถึงหัวข้อเรื่องข้อคิดการเลือกสินค้าอะไรมาขายในชุมชนของเราทำให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีผลิตภัณฑ์จากต้นกก  คือการทอเสื่อกกเพียงอย่างเดียว  แต่จริงๆแล้วพืชชนิดนี้มีประโยชน์มากกว่านั้น  เช่น การสานกระเป๋า  สานหมวก  กล่องใส่กระดาษทิชชู้  และทำของที่ระลึกอีกมากมาย  ในตำบลเมืองโพธิ์มีชาวบ้านหลายครัวเรือนที่นำต้นกกมาทอเสื่อ ซึ่งการทอของงชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นการทอแบบเดียวกันทั้งหมู่บ้านคือเสื่อม้วน  บางผืนท่อแบบสีพื้นๆ  บางผื่นทอแบบสีสัน  เป็นต้น  ส่วนมากทอไว้ใช้เองและขายบ้างเล็กน้อยในหมู่บ้าน  ยังไม่มีตลาดออนไลท์เพราะสินค้ายังไม่โดดเด่น

ชาวบ้านยังขาดความรู้เรื่องไอเดียและการทำผลิตภัณฑ์จากต้นกก  จึงอยากให้หน่วยงานที่สนใจมาให้ความรู้และอบรมให้กับชาวบ้านในการทำผลิตภัณฑ์จากต้นกกและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในตำบลเป็นสินค้า OTOP และเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้กับชาวบ้าน

 

อื่นๆ

เมนู