กระบือไทย บ้านประคำ

     กระบือเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับ มนุษย์มาแต่สมัยดึกดำ บรรพ์ กระบือในประเทศไทย เป็นกระบือประเภทกระบือปลัก ที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวช้า ไม่ค่อยทนความร้อน ชอบแช่ในโคลนตมเพื่อป้องกันแสงแดดและแมลง รบกวน เป็นกระบือสำหรับใช้งาน กระบือไทยมีบทบาทสำคัญ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย ใช้เป็นแรงงานหลักเพื่อการเกษตร และ การขนส่งและการคมนาคม

      จากที่ลงสำรวจในหมู่บ้านประคำมีบ้านที่เลี้ยงกระบืออยู่หนึ่งหลังจึงเข้าไปสำรวจจึงได้พบกับคุณตาตีน้อย ผู้ที่เป็นเจ้าของกระบือจากการสอบถามคุณตาได้ให้ข้อมูลว่า ได้กระบือมาตั้งแต่เมื่อนานมาแล้ว 1 ตัวเป็นตัวเมียที่ตั้งท้องแล้วมาเลี้ยงจนถึงปัจจุบันมีกระบือทั้งหมด 6 ตัว และยังท้องอีก2ตัวกระบือจะท้อง12เดือน โดยคุณตาจะขุดบ่อน้ำไว้ใกล้ๆกับคอกกระบือเมื่ออากาศร้อนจะปล่อยกระบือลงน้ำเพื่อคายร้อน อาหารจะให้กินฟาง หญ้าสด(ค่อนข้างหายากเนื่องยากผลกระทบจากการใช้ยาฆ่าหญ้า) หรือกล้วยสับเลี้ยงแบบง่ายๆ แต่ดูแลเหมือนสมาชิกในครบครัว  

นายตีน้อย เทวีรัมย์

 

ปัจจุบันกระบือเริ่มที่จะลดจำนวนลง จึงควรเริ่มมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เนื่องจากกระบือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่สมัยโบราณ อีกทั้งกระบือออกลูกได้ปีละ1ครั้ง สามารถสร้างงาน สร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่ตนเองเปรียบได้ว่าสามารถเป็นกระปุกออมสินในการส่งบุตรหลานให้ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต

 

 

 

อื่นๆ

เมนู