เดือนตุลาคม ลงพื้นที่ไปที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปทำกิจกรรมจิตอาสาและอบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ จึงมีการจัดอบรมเรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ขึ้นพร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านเมืองโพธิ์ที่มีคนแวะเวียนเข้ามาทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัดและพระภิกษุภายในวัด

จากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้อัตราว่างงานสูงขึ้น และมีบางกลุ่มที่หันมาเลี้ยงไก่บ้านเป็นอาชีพเสริมหรือบางครัวเรือนทำเป็นอาชีพหลัก เช่นนายสุพิน ทะเรืองรัมย์ บ้านพูนสุข ม.3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดนแบ่งพื้นที่หลังบ้าน สร้างเหล้าไก่ขึ้นมา โดยแบ่งโซน 3โซน 1.โซนไก่บ้าน 2โซนไก่ไข่ และ3โซนไก่3สายเลือด โดยไก่แต่ละสายพันธุ์ จะเลี้ยงแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ เช่น ไก่สามสายเลือด ซึ่งเป็นไก่ที่มีคุณสมบัติทนโรค ทนแล้ง ใช้เวลาเลี้ยงเพียงแค่ 2 เดือน จะมีน้ำหนัก 1.2 กก. จับขายได้ ด้วยการเลี้ยงง่ายๆ แบบพื้นบ้าน นอกจากจะโตไว คุณสมบัติด้านรสสัมผัสของเนื้ออยู่ระหว่างกลางของไก่เนื้อกับไก่พื้นเมืองไม่นุ่มเละเหมือนไก่เนื้อ ไม่เหนียวแข็งเหมือนไก่พื้นเมือง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในชุมชนและนอกชุมชนและไก่บ้านจะเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยให้หาอาหารเองบ้านเป็นบางช่วง

ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ประสบปัญหาโรคระบาด ซึ่งมีแนวโน้มยาวนาน ส่งผลให้เกิดภาระหนี้สินรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย  จึงได้หันมาประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต

 

 

อื่นๆ

เมนู