เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้ลงพื่นที่เก็บข้อมูลเมืองโพธิ์ พร้อมเห็นชาวบ้านปลูก พืชผักสวนครัว ไว้มากในช่วงนี้เลยสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าการปลูกพืชผักสวนครัวถือว่ามีความสำคัญมากในชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ใช้เป็นยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้บ้างและยังมีประโยชน์หลายด้าน  เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ชาวบ้านที่นี้จะนิยมปลูก ข้าวโพด พริก มะเขื่อ ถัวฟักยาวผักบุ้ง เเละใบกระเพราเพราะพืชผักสวนครัวเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกลือแร่ และวิตามิน  ดังนั้นการบริโภคผักในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นที่นิยมกันมากเพราะผู้คนส่วนใหญ่หันมาบริโภคผักเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดและมีสุขภาพดีเถบไม่ต้องเสียเงินซื้อในราคาที่เเพงพร้อมประหยัดไปในตัวอีก

รูปภาพปะกอบ

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู