สุรีย์ บุญศรี

     ตำบลเมืองโพธิ์เป็นตำบลที่มีความหลากหลายในตำบลไม่ว่าจะเป้นภาษา การดำรงอยู่ มีการแบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน แต่ล่ะหมู่บ้านมีจุดเด่นในตัวมีการประกอบอาบชีพแตกต่างกันออกไป ซึ่งประชาชนในตำบลเมืองโพธิ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อดำรงชีวิต และมีการทำสินค้าประจำตำบล มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครเพราะคนในตำบลเมืองโพธิ์ต่างมาจากหลากหลายที่อยู่มาอยู่ที่ตำบลเมืองโพธิ์

เนื่องจากตำบลเมืองโพธิ์มีความหลากหลายในตำบล ชาวบ้านในตำบลเมืองโพธิ์มีทั้งคนลาวและส่วยอยุ่ร่วมกันจำนวนมาก จึงมีหลากหลายภาษาในการพูดไม่ว่าจะเป็น ภาษาอีสาน เขมร อื่นๆ ส่วนการประกอบอาชีพขึ้นอยู่กับสภาพเเวดล้อมในแต่ล่ะหมู่บ้าน ส่วมมากจะเป็นดินทรายจึงไม่สามารถอุ่มน้ำได้ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกผู้นำแต่ล่ะหมู่บ้านจึงริเริ่มคิดหาวิธีด้วยการหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านด้วยการนำชาวบ้านเข้าร่วมโครงการการปลูกเห็นใบมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนช่วยดูแลและมีการจัดตั้งโครงการการทอผ้าไหมและได้นำไปจัดจำหน่าย ณ งานประจำปีหรืองานกาชาดเป็นประจำทุกปีและในช่วงเทศกาลเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต่างสนุกสนานที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ลอยกระทงรวมไปถึงวันสงกรานต์จะมีการจัดงานประจำทุกปีช่วงลอยกระทงจะมีการประกวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกวดกระทงหรือประกวดร้องเพลงและประกวดนางนพมาศและในช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่ลูกหลานจากต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวและทางวัดก็ได้จัดงานวันสงกรานต์ด้วยการทำบุญตักบาตรและก่อเจดีย์ทรายมีการเล่นสงกรานต์กันในวัดอีกด้วยมันเป็นสิ่งที่ตื้นตันอย่างมากเพราะถึงประจําาบลตำบลเราจะเป็นตำบลที่เล็ก แต่ก็ไม่เคยน้อยหน้าใครเพราะมีทั้งสินค้า OTOP ของกิน ของใช้ เครื่องนุ่งห่ม ของชาวบ้านในตำบลเมืองโพธิ์

ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมของคนในตำบลเมืองโพธิ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนในตำบลเมืองโพธิ์ให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้ประเพณีและวัฒนธรรมสูญหายไปคนในตำบลเมืองโพธิ์จึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาก ผมจึงอยากให้คุณลองได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในตำบลเมืองโพธิ์แล้วคุณจะรู้สึกประทับใจเหมือนกับผม

อื่นๆ

เมนู