กระด้ง Hand made บ้านศรีเจริญ

ศุภวิชญ์ อุทปา

                          ในหมู่บ้านศรีเจริญ  ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์  ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำงานในต่างจังหวัดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว  ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะมีอาชีพทำนาเป็นหลักและหาอาชีพเสริมอื่นๆ ทำไปด้วย  ในหมู่บ้านแห่งนี้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านหลายๆอย่างที่น่าสนใจ  หนึ่งในนั้นคือเครื่องจักสาน  ในหมู่บ้านนี้มีการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่หลายอย่างเช่นกะด้ง ตะกร้า ลอบดักปลา สุ่ม ไซดักปลา เป็นต้น

 

ข้าพเจ้านายศุภวิทญ์ อุทปา  ได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านหมู่ 7 บ้านศรีเจริญเกี่ยวกับการสานกะด้ง  ชาวบ้านเล่าว่ามีคุณตาชื่อ  ตาตือ  อายุ 75 ปี  ใช้เวลาว่างสานกระด้งขาย โดยหาตัดไม้ไผ่มาสานกระด้ง  ในแต่ละวันจะสานได้ 1 ชิ้นต่อวัน คุณตาจะสานกระด้งฝัดข้าวและกระด้งพาข้าว การสานกระด้งจะสานด้วยไม้ไผ่เป็นหลักและจะใช้หวายรัดเข้ากรอบ ไม้ไผ่  จะใช้ตอกแบนเหลาเรียบ  นำมาสานให้ได้ตามขนาดที่กำหนดแล้วนำมาเข้ากรอบ  โดยกรอบกระต้องทำจากไม้ไผ่เหลาแบนหนา  นำมาประกอบเป็นวงกลมประกบกันให้แผ่นกระด้งอยู่ตรงกลาง  ตัดส่วนที่โผล่ออก  แล้วจึงมัดติดกับขอบกระด้งให้แน่นด้วยหวายให้แข็งแรงและชิดกัน

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญควรอนุรักษ์และสืบสานกันต่อๆไป  ในด้านการจักสานของชาวบ้านสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นสินค้าได้หลายอย่าง  เช่น  โคมไฟจักสาน  กระด้งมุ้งครอบอาหาร  เป็นต้น  ถ้ามีการอบรมพัฒนาฝึกทักษะนำสินค้ามาพัฒนาเป็นสินค้าโอท๊อปประจำหมู่บ้านได้  จะทำให้เป็นอาชีพเสริมของคนในหมู่บ้าน  ให้มีรายได้ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู