กระปุกออมสินวัว ณ บ้านปะคำ

 

กฤติธี วารีชัยสง

 

               วัวเป็นสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง มีหลากหลายสายพันธุ์ และคุณสมบัติและมีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ในการทำการเกษตร การใช้ในการบริโภค แม้กระทั่งการเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่าย จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่ทำกันอย่างแพร่หลาย สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ บ้านปะคำ ก็นับเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม

               ซึ่งในการลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ ข้ามเจ้าได้ลงไปพบกับคุณตาสุภาพ และได้สอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงวัว ตาสมานบอกว่า วัวที่เลี้ยงนั้นเป็นวัวพันธุ์ผสม เพราะมีลักษณะเด่นคือ ตัวใหญ่ และทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงได้ดี โดยเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย การเลี้ยงวัวจำเป็นต้องมีเงินลงทุนในการเลี้ยง แต่ลงทุนเพียงครั้งเดียวคือตอนที่ซื้อพันธุ์วัวมาเลี้ยง ส่วนค่าอาหารก็จะเป็น ค่าอาหารเสริมที่ไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น เกลือแร่เสริมสำหรับวัว ซึ่งวัวที่เลี้ยงมีทั้งวัวเพศผู้และวัวเพศเมีย แต่จะเลี้ยงวัวเพศเมียเยอะกว่า เพื่อที่จะได้ผสมพันธุ์ ได้ได้ลูกวัวมาเลี้ยง และนำไปจำหน่าย วัวเป็นสัตว์ที่หากินได้เองตามธรรมชาติ หากเลี้ยงในระบบเปิด สำหรับคุณตาสุภาพ เลี้ยงแบบกึ่งระบบเปิดกึ่งระบบปิด ก็คือจะเลี้ยงระบบปิดโดยการเลี้ยงในคอก อาหารที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นพวกหญ้า ต้นกล้วย โดยจะผสมกับเกลือแร่เสริมสำหรับวัว ซึ่งต้นหญ้าที่ได้มาได้มาจากทั้งที่มาจากธรรมชาติและหญ้าที่ปลูกเอง ส่วนต้นกล้วยนั้นได้มาจากต้นกล้วยที่คุณตาสุภาพปลูกไว้บริเวณรอบบ้าน และในบางครั้งก็เลี้ยงระบบเปิด คือปล่อยให้วัวออกไปหากินเองบ้าง ข้อดีคือ วัวได้ออกกำลัง ทำให้วัวที่เลี้ยงนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเอง

               จะเห็นได้ว่า การเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วสามารถต่อยอดได้ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน หากเรานำเงินไปซื้อทอง ราคาทองอาจจะมีความผันผวน ไม่แน่นอน แต่หากนำเงินไปลงทุนในการเลี้ยงวัว เมื่อวัวออกลูก ก็สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ เป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่านั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู