เรื่อง ไก่ ไก่  วิถีชีวิตเรียบง่ายที่ลงตัว

กนกพร ใจเดียว

               เกษตรกรชื่อ นายสุพิน ทะเรืองรัมย์ บ้านพูนสุข ม.3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  แบ่งพื้นที่บริเวณส่วนหนึ่งบริเวณบ้านเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ “ไก่ไข่” เป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งชนิดที่ทำรายได้ได้อีกทางหนึ่งให้แก่ครอบครัวโดยเฉลี่ยมีรายได้ประมาณ 6000/เดือน เลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริมและยังสามารถไว้รับประทานในครัวเรือนและจำหน่ายภายในชุมชน

              จากที่พูดคุยกับคุณลุงสุพินเลี้ยงไก่ไข่ไว้ประมาณ 100 ตัว ส่วนพันธุ์ที่เลี้ยงคือ ไก่โรดไทย (Rhode Thai) ไก่พันธุ์แท้กึ่งเนื้อกึ่งไข่ สามารถเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ ลักษณะประจำพันธุ์คือ มีขนสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาล เปลือกไข่สีน้ำตาล ให้ไข่ฟองแรกได้เมื่ออายุประมาณ 168 วัน คุณลุงนำมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นลูกเจี๊ยบมีราคาอยู่ที่ 36 บาท/ตัว โดยรับพันธุ์มาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ วิธีการเลี้ยงไก่ไข่แบบปิด เลี้ยงแบบกั้นบริเวณ จะต้องป้องกันลม กันแดด กันฝน รวมถึงสัตว์อื่น ๆ เช่น นก แมว หนู และสุนัขได้  ควรให้น้ำที่เพียงพอต่อวัน หากไก่ขาดน้ำในช่วงกำลังไข่ จะทำให้ไข่ฟองเล็ก น้ำที่ให้ควรเป็นน้ำสะอาด ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ใส่ในกระบอก ในการวางไข่ก็จะมีการวางไข่ให้ทุกวัน

 

              ปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่ที่ต้องระวังก็คือ โรคระบาดต่าง ๆ ที่มาจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เช่น โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ โรคอหิวาต์ไก่ และโรคฝีดาษไก่ ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนตามอายุไก่และให้วัคซีนอย่างสม่ำเสมอ เพราะวัคซีนแต่ละชนิดมีระยะคุ้มกันโรคไม่เหมือนกัน

 

 

SC01 – EP.4 พืชพรรณและสัตว์เลี้ยงชาวตำบลเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

Tags:

อื่นๆ

เมนู