ปลูกพริก @บ้านปะคำ

 

กฤติธี วารีชัยสง

                อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนาน ซึ่งในการทำการเกษตรมีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำนาปลูกข้าว การทำไร่ทำสวน การปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็น การทำนาปลูกข้าว การเพาะเห็ด การปลูกอ้อย การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพริก ฯลฯ

                ในการลงไปสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าพบว่ามีชาวบ้านที่มีอาชีพทำนา และทำการเกษตร ซึ่งพืชที่ปลูกนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเพาะเห็ด การปลูกอ้อย การปลูกพริก โดยพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วมักชอบทานอาหารรสจัด หรือรสเผ็ด รวมไปถึงเมนูน้ำพริก ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสน ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการปลูกพริกเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะเป็นไอเดียในการประกอบอาชีพ หรืออาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ เช่นเดียวกับชาวบ้านในหมู่บ้านปะคำ ตำบลเมืองโพธิ์ ที่ทำอาชีพปลูกพริกส่งขายให้กับตลาด ข้าพเจ้าจึงได้เข้าไปสัมภาษณ์กับคุณป้าสมหมาย เกษตรกรผู้ที่ปลูกพริกขาย ป้าสมหมายเล่าว่าพริกที่ปลูกนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป ซึ่งป้าสมหมายได้เคยทดลองปลูกมาแล้วหลายสายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดที่ป้าสมหมายเลือกปลูกคือพันธุ์ ซุปเปอร์ฮอท เพราะว่าพริกพันธุ์นี้ มีลักษณะเด่นคือลำต้นใหญ่ แตกแขนงดี ความต้านทานโรคสูง ต้นสูงราวๆประมาณ 80-130 เซนติเมตร มีผลสุกสีแดง ผลยาว 5-7 เซนติเมตร ขั้วผลใหญ่เนื้อหนา ทนต่อการขนส่ง และมีอัตราสูญเสียน้ำหนักน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ป้าสมหมายได้ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอทเป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยได้ซื้อพันธุ์ต้นอ่อนมาจากอำเภอลำปลายมาศ พื้นที่ 1 ไร่สามารถปลูกพริกได้ประมาณ 3,000 ต้น โดยต้นทุนของต้นกล้าพริกตกต้นละ 1 บาท ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือนจึงเก็บไปขายได้ โดยสามารถเก็บขายได้หลายครั้ง ระหว่างขั้นตอนในการปลูกควรดูแลอย่างดี หมั่นสอดส่องดูแลต้นกล้าพริกไม่ให้เป็นโรค โรคที่พบบ่อยสำหรับต้นพริกก็คือ โรคกุ้งแห้ง โดยลักษณะของโรคนี้จะทำให้เม็ดพริกเล็กลีบ ทำให้ขายไม่ได้ วิธีแก้คือ การฉีดยาเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ สำหรับพริกสดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 50 บาทหรืออาจจะขึ้นลงตามราคาตลาดขณะนั้น

                นอกจากจะขายในรูปแบบของพริกสดแล้ว ยังสามารถแปรรูปขายเป็นพริกแห้งได้ หรือแม้แต่การแปรรูปเป็นพริกป่นนั่นเอง นอกจากนั้นยังสามารถนำมาแปรรูปขายเป็นน้ำพริก น้ำจิ้ม หรือแม้แต่เป็นเครื่องเคียงให้กับเมนูอาหารต่างๆได้มากมาย ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า น้ำพริกเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานนั่นเอง

 

 

วีดีโอ

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู