1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. กิจกรรมสร้างความปภอดภัย ห่างไกลโควิด SC01 – บ้านพูนสุข ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมิถุนายน)

กิจกรรมสร้างความปภอดภัย ห่างไกลโควิด SC01 – บ้านพูนสุข ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมิถุนายน)

 

กิจกรรมสร้างความปภอดภัย ห่างไกลโควิด

        จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก อาจารย์และพวกเราชาว u2t ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค  มาตรการที่ราทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมนั้น คือ การรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การล้างมือเป็นประจำ ใส่หน้ากากอนามัย และหากรู้สึกไม่สบายควรพักอยู่บ้านดีที่สุด การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของไวรัสได้

      จากการลงพื้นที่เดือนมิถุนายนนี้พวกเราชาว u2t ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช  จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พวกเรามีกิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนและการดูแลตัวเองหลังการฉีดให้แก่ชุนชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนในเรื่องของวัคซีนลดความวิตกกังวลจากผลข้างเคียงฉีดวัคซีนโควิดและอีกหนึ่งกิจกรรมคือการสอนทำอุปกรณ์เผื่อป้องกันโควิด จัดเตรียมสถานที่และเว้นระยะห่างสำหรับที่นั่ง โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เราชาว u2t นำทีมโดยอาจารย์สอนชาวบ้าน ทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ยังทำที่กั้นสำหรับการเว้นระยะห่าง ใช้นั่งรับประทานอาหารเพื่อมอบให้โรงเรียนและวัด เพื่อสร้างประโยชน์ต่อไป

 

SC01 – EP.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สานสายใยต้านโควิด ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู