โควิด 19 โรคภัยใกล้ตัว

 

 

กฤติธี วารีชัยสง

 

               โควิด 19 นับเป็นโรคสายพันธุ์อุบัติใหม่ที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ที่ส่งผลกระทบในระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงต่อผู้ที่ติดเชื้อ และยังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือไวรัสชนิดนี้สามารถกลายพันธุ์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศต่างๆได้ ซึ่งความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแรงสุขภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อ โควิด 19 สามารถแพร่กระจายได้โดยผ่านการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือสารคัดหลั่งต่างๆจากร่างกายของผู้ป่วย ติดต่อผ่านทางการไอการจาม เราสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ รวมไปถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 

 

               จากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านเศรษฐกิจและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เราต้องปรับการใช้ชีวิตเพื่อให้อยู่รอดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ในครั้งนี้ ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในตำบลเมืองโพธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย และแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ การสอนทำเจลล้างมือ การสอนทําสเปรย์แอลกอฮอล์ การสอนทําเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการสอนออกกำลังกายเพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการระบาดและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านไปรับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

               จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่า ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมยังบอกกับเราอีกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจะนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันโควิด 19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และป้องกันความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด 19 นอกจากนั้น มีชาวบ้านจำนวนมากที่มีความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะลดน้อยลง และกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วในที่สุด

 

:::: วีดีโอ ประจำเดือนมิถุนายน ::::

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู