จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสหรือที่เราเรียกกันว่า COVID-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่ง เป็นเชื้อที่ระบาดอยู่ในวงกว้างและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังขยายสายพันธุ์ที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ จึงทำให้ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อไวรัสชนิดนี้เป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก มีทั้งรักษาหายและเสียชีวิต ถึงแม้จะมีวัคซีนป้องกันไวรัสเข้ามาในประเทศแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรในประเทศ จึงทำได้แค่การเฝ้าระวังดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ

การที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากเชื้อไวรัสก่อนอื่นคือต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน โดยมีข้าพเจ้ามีแนวทางการดูแลป้องกันและลดการแพร่เชื้อ COVID-19 มาฝากดังนี้ เนื่องจากทุกที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงดังนั้นจึงควรออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้เราเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรและสวมหน้ากากอนามัยมี่มีมาตรฐานและทุกครั้งที่ออกจากบ้านให้ท่านพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปทุกที่ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง ควรล้างมือบ่อยๆตามด้วยด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากการสัมผัสสิ่งของต่างๆทุกครั้ง จุดเสี่ยงที่มีผู้คนใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะย่อมอาจมีเชื้อปะปนอยู่ ดังนั้นให้ท่านระวังกลอน ลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันไดในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก พร้อมกับเตือนผู้ที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วเกิดผลรุนแรง นอกจากนั้นควรเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆและสุดท้ายคือหมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

จากวิธีการดูแลตนเองตามที่ได้กล่าวมานั้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความมีวินัยของตนเอง เพราะเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นเชื้อที่เราไม่อาจนิ่งเฉยได้ มาช่วยกันเฝ้าระวังดูแลตนเองและคนรอบข้างเพื่อหยุดการแพร่เชื้อเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วกันเถอะ

 

อื่นๆ

เมนู