การรับมือกับสถานการณ์ โควิด-19

กฤติธี  วารีชัยสง

               สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในตำบลเมืองโพธิ์ ถือว่าอยู่ในระดับที่รับมือได้ค่อนข้างดี ถึงแม้จะมีคนเดินทางจากต่างจังหวัดกลับสู่ภูมิลำเนาก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีจุดคัดกรองโรคโควิด-19 และมีการป้องกันอย่างแน่นหนา รวมไปถึงมาตรการการกักตัวต่างๆ ตำบลเมืองโพธิ์เป็นตำบลที่มีประชากรหนาแน่นไม่มาก รู้การเข้าออกของประชากร ทำให้ควบคุมการเข้าออกชุมชนได้ง่าย

               ทางโครงการและผู้จ้างงานได้มีการจัดอบรมให้กับชาวบ้าน จากการอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการทำอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านในตำบลเมืองโพธิ์ได้รู้จักวิธีการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำเจลล้างมือ การทำสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ และการทำฉากกั้นสำหรับป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งการทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ใช้เอง ทำให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ต้องนำไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว และจากการไปเดินรณรงค์ ให้ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านพากันไปฉีดวัคซีนเยอะๆ พบว่ามีชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรู้ถึงผลดีผลเสียของการฉีดวัคซีน ว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้ แต่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วและมีอุปกรณ์ป้องกันเพียงใด ก็อย่าประมาท การ์ดอย่าตกเป็นอันขาด เพราะมีเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิม ทำให้ชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ต้องระวังมากขึ้นเป็น 2 เท่า

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวทำให้ทางจังหวัดประกาศล็อกดาวน์เป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งส่งผลกระทบกับชาวบ้านเป็นส่วนน้อย เพราะปกติชาวบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนในเวลาล็อกดาวอยู่แล้ว จากการสอบถามจากชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์พบว่า ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวมากนัก เพราะชาวบ้านเริ่มปรับตัวและเริ่มชินกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal แล้ว และด้วยความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและความสามัคคีของชาวบ้าน จะทำให้ชาวบ้านสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์เช่นนี้ไปได้อย่างแน่นอน

 

:::: วีดีโอ ประจำเดือนกรกฎาคม ::::

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู