ในโลกนี้มีเห็ด​มีอยู่หลากหลายชนิด​ทั้งเห็ดที่มีประโยชน์​และเห็ดที่เป็นพิษ​ ในปัจจุบั​นมีวิธีปลูกเพาะเห็ดอยู่หลายวิธี​นำมาใช้กัน​ ซึ่งการเพาะเห็ดก็ยังได้รับความนิยมมากในปัจจุ​บัน​ ถือว่าเป​็นพืชเศรษฐกิจ​ที่ทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกเป็น​อย่างยิ่ง​นอกจากการเพาะปลูกเพื่อการจำหน่ายแล้วยังสามารถส่งออกเพื่อแปรรูปเห็ดเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสะดวกแก่การบริโภคและการเก็บรักษา​และเห็ดที่มีสรรพคุณ​ที่ดี มีประโยชน์​แก่ร่างกาย​และถูกนิยมนำ​มาแปรรูปอีกชนิดหนึ่งก็คือเห็ดนางฟ้าหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเห็ดแขก

เดิมทีเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ​มีลักษณะ​คล้าย​กับ​เห็ดเป๋าฮื้อ​เห็ดนางฟ้าจะออกดอกเป็นกระจุกมีก้านสั้น​มีสีขาวเมื่อดอกอ่อนและมีสีขาวอมน้ำตาลอ่อนเมื่อแก่​เห็ดนางฟ้าสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิดและยังมีสรรพคุณ​ในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตแถมยังสามารถป้องกันโรคหวัดและถ้ารับประทานเป็นประจำจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกัน​ที่ดีอีกด้วย​ฉะนั้นผู้คนที่รักสุขภาพ​จึงหันมาบริโภค​เห็ดนางฟ้ากันเป็นจำนวนมาก​ และให้ความสำคัญกับการแปรรูปเห็ดในรูปแบบต่างๆ​เช่นการทำลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า​ ซึ่งในปัจจุ​บัน​กระแสลูกชินกำลังเป็นที่นิยม​อย่างมากนอกจากความอร่อยแล้วยังสะดวกต่อการนำมาบริโภค​ การที่จะนำเห็ดที่มีอยู่แล้ว​ในชุมชน​มาแปรรูป​เป็นลูกชิ้นเห็ดถือว่าเป็นการขยายโอกาสทางการค้าขาย​สามารถสร้างรายได้ที่ดีได้ในอนาคต​ เพราะการแปร​รูป​จากลูกชิ้นธรรมให้กลายเป็นลูกชิ้นเพื่อสุขภาพ​นั้นยังมีอยู่น้อยในปัจจุบั​น​ดังนั้นทางคณาจารย์​และทางทีมดำเนินงานจึงได้จัดอบรมมอบความรู้​ในการแปร​รูปเห็ดนางฟ้าขึ้นมาเพื่อให้คนในชุมชน​ได้นำความรู้​ที่ได้ไปพัฒนา​ต่อยอด​เพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต

นอกจากในเรื่องของการเพาะเห็ดที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชน​แล้ว​ ยังมีพืชพรรณ​ต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน​ อาทิเช่นข้าว​ ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยว​ของชาวนาซึ่งในประเทศไทยจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกา​ยนจนถึงเดือนมกราคม​ ซึ่งถือว่าในชุมชน​เป็นชุมชน​ที่ทำเกษรตกรรม​เป็น​ส่วนใหญ่​เนื่องจากเป็นพืชที่ที่มีความเหมาะสม​แก่การเพาะปลูก​ และเมื่อเริ่มที่จะพัฒนาในด้านของการเกษรตกรรมและการแปรรูป​ย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน​ในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู