จากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านเมืองโพธิ์นั้นพบว่าในตำบลเมืองโพธิ์ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพในการค้าขายเเละอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลังเพราะพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นของตัวเองสามารถทำมาหากินได้โดยอิสระเป็นอย่างมากเพราะพื้นที่เหมาะเเก่การทำเกษตรปลูกพืชผักชนิดอื่นๆไว้ค้าขายหรือเอาไว้กินภายในครอบครัวนอกจากพื้นที่เหมาะเเก่การเพาะปลูกเเล้วในช่วงหน้าฝนหรือในฤดูต่างๆก็สามารถปลูกได้ตลอดการไม่ต้องรอให้ถึงหน้าฝนเเต่นั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีปัจจัยอีกอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยดูเเลหรือการเอาใจใส่ดั่งนั้นในฐานะที่เป็นผู้ร่วมปฎิบัติงานจึงได้นัดประชาชนในหมุ่บ้านเพื่อลงพื้นที่ประชุมเพื่อหาเเนวทางในการทำปุ่ยหมักเอาไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเเละในการทำปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้เองนั้นเป็นผลดีต่อตัวเราเเละผุ้อุปโภคบนริโภคเป็นอย่างมากเพราะปุ๋ยหมักที่เราทำกันเองนั้นมีความปลอดภัยสูงกว่าปุ๋ยเคมีเเละหลังจากที่อบรมหรือพาประชาชนทำปุ๋ยหมักเสร็จเเล้วนั้นประชาชนในตำบลยังได้บอกว่าประโยชน์มากถึงเเม้จะเป็นการอบรมในเดือนสุดท้ายของปีก็ตามก็ยังมีประโยชน์มากเเต่ในเดือนที่ผ่านๆมาถือว่ามีประโยชน์กับหมู่บ้านเเละในชุมเป็นอย่างมากสามารถทำให้ในหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์เห็ดลูกชิ้นเป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู