จิตอาสาปันน้ำใจช่วยเหลือทุ่งวัง

 

จากที่มีการประชุมออนไลน์ในวันที่  4 ตุลาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่จิตอาสา รวมพลังปันน้ำใจสู้โควิด19  ในวันที่ 16 ตุลาคม2564 ได้มีการลงไปช่วยคนในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองครก

ในการลงไปช่วยโรงเรียนบ้านหนองครก ผู้จ้างทุกคนได้ร่วมมือกันใช้กันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองครก เช่น การทำความสะอาดหอประชุม กวาดใบไม้ ทำความสะอาดถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองครกตลอดทางไปจนถึงทางขึ้นถนนใหญ่ ลอกขยะออกจากล้องน้ำ ฯลฯ และมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองครก และนำเสื้อจิตอาสาไปมอบให้กับคุณครู เพื่อให้ใส่ทำความสะอาดร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากลงพื้นที่ไปโรงเรียนบ้านหนองครก ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาได้ทำความสะอาดให้โรงเรียน  และได้พูดคุยกับผู้ปฎิบัติใหม่ที่สมัครเข้ามาทำงานครั้งแรกในเดือนนี้ ได้มีการแนะนำให้รู้จักกันมากขึ้นในการทำงานเดือนต่อๆไป ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี มีฝนตกเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสรรคในทำงาน

อื่นๆ

เมนู