เสริมสร้างรายได้ให้ทุ่งวัง

จากที่มีการประชุมออนไลน์ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการลงพื้นที่พาชาวบ้านทำสบู่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ได้มีการลงไปพาชาวบ้านทำสบู่เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน

ในการลงพื้นที่พาชาวบ้านทำสบู่ ผู้จ้างทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยกันทำทำสบู่กับชาวบ้าน โดยตอนเช้ามีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลให้ล้างมือ ก่อนการเข้าอบรม เพื่อป้องกันโควิด 19 และจัดการอบรมเกี่ยวกับการทำสบู่ให้กับชาวบ้านและผู้จ้างงานทุกท่าน โดยการอบรมนี้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่ ประเภทสบู่ ประวัติการเป็นมาของสบู่  และช่วงบ่ายเป็นการพาชาวบ้านทำสบู่ โดยมีผู้จ้างงานทุกท่านและชาวบ้าน โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลของผู้จ้างงานเป็นคนพาทำสบู่ โดยสบู่ที่ทำมี 2 แบบ คือ สบู่เหลว และสบู่ก้อน ช่วงแรกจะทำสบู่เหลว ใช้เวลาในการทำ 1 ชั่วโมง การทำสบู่เหลวได้พืชท้องถิ่นที่ทำมาคือใบหม่อนของชาวบ้าน และทำสบู่ก้อน อีก 1 ชั่วโมง โดยการทำสบู่ทั้ง 2 ประเภท เพื่อเสริมสร้างให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านและตำบล และสามาทำนำไปต่อยอดให้เป็นสิ้นค้า OTOP ของตำบลอีกหนึ่งอย่างได้

จากลงพื้นที่พาชาวบ้านทำสบู่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคในทำงานการจัดอบรมเป็นอย่างราบรื่น และได้ความรู้เกี่ยวการทำสบู่ สูตรการทำสบู่แบบต่างๆ ชาวให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการทำสบู่ เพื่อเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้าน

 

อื่นๆ

เมนู