ทุ่งวังอินทรีย์

จากที่มีการประชุมออนไลน์ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการลงพื้นที่อบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  ได้มีการลงที่บ้านหนองทัพค่าย เวลา 09.00 น เพื่ออบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์

ในการลงพื้นที่อบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน ผู้จ้างทุกคนได้ร่วมกันเข้าอบรมฟังการบรรยายการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยตอนเช้ามีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลให้ล้างมือ ก่อนการเข้าอบรม เพื่อป้องกันโควิด 19 และจัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวบ้านและผู้จ้างงานทุกท่าน โดยการอบรมนี้เกี่ยวกับวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ และช่วงบ่ายเป็นการพาชาวบ้านทำปุ๋ยอินทรีย์จากทรัพยกรท้องถิ่น โดยมีผู้จ้างงานทุกท่านและชาวบ้านช่วยกันทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลของผู้จ้างงานเป็นคนพาทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยประโยชน์ที่จากการทำปุ๋ยอินทรีย์คือ ช่วยในการไล่แมลงในนาข้าว หรือใช้ไล่แมลงในสวนผัก  และยังช่วยให้เกิดความรู้ให้กับชาวบ้านในการทำปุ๋ยอินทรีย์

 

 

 

 

 

 

 

จากลงพื้นที่อบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคในทำงานการจัดอบรมเป็นอย่างราบรื่น และได้ความรู้เกี่ยวการทำปุ๋ยอินทรีย์ ชาวให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ และช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรกรให้ชาวบ้านใช้ทรัพยกรท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู