เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่3 ของการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลทุ่งวัง ครั้งนี้กระผมจะมานำเสนอคำขวัญของตำบลทุ่งวังที่ผมนิยามตามภาพรวมของตำบลผ่านสิ่งที่ได้พบเจอมา มาทำความรู้จักตำบลทุ่งวังด้วยกันครับ

     หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอเป็นศรี มากมีระบบนิเวศ พิเศษOTOPนวัตวถี ของดีมากมาย หลากหลายวัฒนธรรม เป็นคำขวัญที่คิดขึ้นมา เพื่อใช้อธิบายความเป็นตำบลทุ่งวังโดยภพรวม โดยความหมายมีดังนี้ หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอเป็นศรี เป็นการสื่อถึงสิ่งศักดิ์ศิษย์ของตำบลทุ่งวัง ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยทวาราวดี อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์ศิษย์ประจำอำเภอสตึกอีกด้วย มากมีระบบนิเวศ ตำบลทุ่งวังมีระบบนิเวศที่หลากหลายมีแหล่งน้ำจำนวนมาก ทั้ง ลำน้ำชี หนองน้ำหลายแห่ง คลองหลายสาย บึงทัพค่าย รวมถึงป่าไม้สงวน ที่เป็นป่าไม้อนุรักษ์ของสมเด็จพระเทพฯเป็นต้น พิเศษOTOPนวัตวิถี เพราะตำบลทุ่งวัง มีหมู่บ้านที่เป็นOTOPนวัตวิถี หลายหมู่บ้านด้วยกัน ได้แก่ บ้านคุ้มต่ำหมู่ที่3 บ้านตาลองหมู่ที่7 บ้านหนองเกาะน้อยหมู่ที่12 เป็นต้น ของดีมากมาย ตำบลทุ่งวังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีอยู่มากมายจนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว เช่น ต้นกก เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อีกอย่างหนึ่งในหมู่บ้านตำบลทุ่งวัง ผ้าไหมบ้านตาลอง ผ้าซิ่นตีนแดงลายกระรอกคู่ ข้าวต้มห่อใบมะพร้าว เป็นต้น ที่กล่าวมาข้าวต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านคิดและรังสรรค์ออกมาเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย หลากหลายวัฒนธรรม ตำบลทุ่งวังมีกลุ่มชนชาติมากมายมาย ทั้ง ไทย ลาว เขมร ส่วยหรือกูย คนไทยเชื้อสายจีน และมีวัฒนธรรมประจำเชื้อชาติที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เช่น ประเพณีโฎนตา ของชาวเขมรถิ่นไทย เป็นต้น 

     จากข้อความข้างต้นเป็นการพูดถึงรายละเอียดของตำบลทุ่งวังโดยสังเขป และกระผมจะนำเสนอข้อมูลของตำบลทุ่งวังผ่านการทำงานในแต่ละเดือน ในเดือนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร กระผมจะมานำเสนอให้ได้อ่านด้วยกันครับ โปรดติดตามบทความถัดไปครับ

    

   

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03 – กิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนายกะระดับ

 

อื่นๆ

เมนู