ทุ่งวังร่วมใจ ต้านภัยโควิด

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์

เหตุการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ เป็นที่ทราบกันดีและได้รับผลกระทบกันเป็นอย่างมากเลย คือ สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมไปถึง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นกัน 

ทั้งนี้ประชาชน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ในด้านการใช้ชีวิตต่าง ๆ เช่น การทำงาน การศึกษา การเดินทาง การกิน การอยู่ เป็นต้น ทำให้ประชาชนตำบลทุ่งวัง มีวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แม้ว่าจะยากลำบากและน่ากลัวมากก็ตาม เพื่อความอยู่รอดของชาวตำบลทุ่งวัง ก็ต้องสู้และรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้ไปให้ได้

     สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือยังถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของชาวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนตำบลทุ่งวังในทุกด้านอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุด ที่ชาวทุ่งวังทุกคนทำอยู่ตอนนี้ คือ ความพยายามที่จะผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ อย่าปล่อยให้ความเสียหายในครั้งนี้และความยากลำบากที่เราประสบจะต้องสูญเปล่า ประชาชนตำบลทุ่งวังควรมีการเรียนรู้และมองไปข้างหน้า พร้อมกับหาโอกาสในการฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู