ผลิตภัณฑ์ที่ทุ่งวัง

นายวีระพล ภูหัวไร่

               ผลิตภัณฑ์โอทอป นวัตวิถีบ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ชาวบ้านในชุมชนตาลองได้นำกกย้อมสีธรรมชาติมาใช้ในครัวเรือน หากเอ่ยถึงเสื่อกกย้อมสีธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์ คงไม่มีใครไม่รู้จักเสื่อกกลายขิดมัดหมี่ของกลุ่มทอเสื่อกกย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง ถือเป็นเสื่อเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มทอเสื่อกกย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลองได้นำรูปแบบการผลิตสินค้า และมีการลองผิด ลองถูก ค้นหาความลงตัวจนทำให้กลุ่มทอเสื่อกกย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง สามารถผลิตสินค้าที่สวยงาม โดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ต้นชงโคก (สีเขียว) ต้นขนุน (สีเหลือง) ต้นฝาง (สีชมพูอมแดง) ข้าวเหนียวดำ (สีม่วงอมน้ำเงิน) มูลหนอนไหม (สีน้ำตาลอ่อน) ต้นกระเจี๊ยบแดง (สีชมพู) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มกลุ่มทอเสื่อกกย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง ได้ผลิตสินค้าขึ้นมากหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้แก่ รองจาน ปูโต๊ะ ถาดเสริฟ มู่ลี่พันเกลียว เสื่อกก เสื่อพับ เสื่อลายขิด กระเป๋าใส่ธนบัตร เป็นต้น

นอกจากนี้ตำบลทุ่งวังยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น ผ้าไหม สมุนไพร ตุ้มหู สร้อยคอเป็นต้น นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ และถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่ได้ใช้เสื่อกกที่ชุมชนผลิตขึ้นมาเอง และมีการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้จนทุกวันนี้                                                                                                   

อื่นๆ

เมนู