การบริจาคโลหิตเป็นวิธีการให้และการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุด ที่คนทั่วไปสามารถทำได้ เลือดและส่วนประกอบของเลือดมีความสำคัญในการรักษาอย่างยิ่งทั้งในผู้ป่วยที่เสียเลือดจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยที่มีโรคที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดเองได้ โดยเลือดและส่วนประกอบของเลือดต่างจากยารักษาโรค เนื่องจากไม่สามารถซื้อ-ขายได้ จำเป็นต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น                                                                                                                                             เนื่องด้วยวันที่11มีนาคม พ.ศ.2564 คณะสภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้มาขอรับร่วมบบริจาคเลือด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก โดยมีเจ้าหน้าของฝ่ายปกครองจากที่ว่าการอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยการบริจาคเลือดนั้นได้มีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พี่ๆจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งพี่น้องชาวอำเภอสตึกแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกันทำบุญบริจาคเลือดในครั้งนี้ด้วย ส่วนการมารับบริจาคเลือดของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นั้น จะมารับบริจาคเลือดจากพี่น้องชาวอำเภอสตึกประมาณ4ครั้ง/ปี หรือทุกๆ3เดือน โดยจะมาแบบนี้ตลอดในทุกๆปี                                                                                                                                       และท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รับเลือดของเราพี่น้องชาวสตึก ที่่พวกเราได้มีความตั้งใจร่วมกันบริจาคนั้นถ้าท่านเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หาย จากร้ายก็ขอให้กลายเป็นดี ถ้าทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นทุกข์ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนนาน และขอให้ผลบุญจากการตั้งใจบริจาคเลือดของพวกเราทุกคน จนถึงแก่คู่เวรคู่กรรม และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ถ้ามีกรรมใดที่เคยได้กระทำต่อกันไว้ก็ขอให้หายต่อกัน ขอให้เป็นอโหสิกรรมต่อกันด้วยเถิด….(ที่เอาเรื่องนี้มาสร้างบทความเพราะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ได้เห็นรอยยิ้มและความตั้งใจของพี่น้องชาวอำเภอสตึกทุกท่านที่มีความตั้งใจกันอย่างมากในการมาร่วมบริจาคเลือดพร้อมกัน เป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆค่ะ)

 

อื่นๆ

เมนู