“ผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านหนองเกาะน้อย”

กุลปริยา  คารศรี

           เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่3 ของการปฏิบัติงานในโครงการ ข้าพเจ้าได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่จากชุมชนแห่งนี้มากมายทั้งความเป็นอยู่ อาชีพ ความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งนอกจากอาชีพหลักในเรื่องด้านการเกษตรแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นกก ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองเกาะน้อย ได้นำต้นกกซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ก่อให้เกิดรายได้เเละอาชีพเพิ่มขึ้นอีกทางดังจะกล่าวต่อไปนี้

         ต้นกก เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อีกอย่างหนึ่งในหมู่บ้านตำบลทุ่งวัง ซึ่งมีชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านหนองเกาะน้อย หนึ่งในตำบลทุ่งวังได้เชิญชวนกันมาทำและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำมาจากต้นกก โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย ที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 12 บ้านหนองเกาะน้อย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดตั้งกลุ่มดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เเละได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาสินค้าที่ทำมาจากต้นกกนั้นก็มีมากมาย เช่น กระเป๋าสตางค์กก ที่ใส่ไวน์พันเกลียว ที่รองจาน ที่ปูโต๊ะกินข้าว ถาดเสิร์ฟ  แผ่นรองจาน มู่ลี่พันเกลียว เสื่อกก กระเป๋าถักพันเกลียว เป็นต้น ที่กล่าวมาข้าวต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านคิดเเละรังสรรค์ออกมาเท่านั้น ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์อย่างมาก ซึ่งชาวบ้านหลังจากที่ได้รวมกลุ่มกันคิดค้นผลิตภัณฑ์เเละช่วยกันผลิตขึ้นมาเเล้วนั้น ช่องทางการขายก็ยังมีหลายช่องทาง ทั้งที่ทำการที่หมู่บ้านที่สามารถเข้าไปชมผลิตภัณฑ์เเละวิธีการทำได้จากชาวบ้าน รวมถึงได้มีการขายผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ไทยตำบล.com โดยสามารถค้นหาได้ตามชื่อที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายเเละยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับเเละรู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้น ผู้คนที่ไม่เคยมาที่หมู่บ้านก็สามารถรู้จักเเละซื้อผลิตภัณฑ์เเละสามารถนำไปบอกต่อได้อีก ในเว็บไซต์จะบอกถึงที่อยู่ รูปภาพของผลิตภัณฑ์ราคาของสิ้นค้าเเต่ละอย่างอย่างชัดเจน ท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่หมู่บ้านได้หากสะดวกเเละอยากไปรับชมเลือกซื้อของจริงหรืออาจจะโทรสอบถามเเละติดต่อซื้อขายหรือสั่งสินค้าไปเป็นของชำร่วยในงานพิธีต่างๆก็สามารถสั่งได้หรือซื้อไปใช้เองก็ตามก็มีข้อมูลการติดต่ออย่างชัดเจนอยู่ภายในนั้น สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศโดยการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่วเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆ เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงมากขึ้นกว่าเดิม

       จะเห็นได้ว่านอกจากชาวบ้านแต่ละคนจะมีอาชีพหลักซึ่งก็คือการทำเกษตรเพื่อหารายได้ใช้จ่ายในครัวเรือนอยู่เเล้วนั้น การที่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมาก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน บางท่านอาจจะว่างงานก็มีอาชีพเป็นอาชีพหลักได้ เเละยังเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับตำบลอีกด้วย การใช้ช่องทางโซเชียลในการโปรโมทก็ทำให้คนรู้จักหมู่บ้านมากยิ่งขึ้น เมื่อมีผู้คนรู้จักและสนใจก็ทำให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆ และยังต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆให้มีอยู่สืบต่อไป

                                           

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03

อื่นๆ

เมนู