“สิ่งสำคัญในตำบลทุ่งวัง”

                                                                                                                                                                                                                                                                                 สายฝน เยรัมย์                จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของตำบลทุ่งวังเป็นเดือนที่ 3 แล้ว  ในบทความนี้ของข้าพเจ้าจะพาไปทำความรู้จักกับ ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เด่นและสำคัญ อีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้จักกับ ตำบลทุ่งวังให้มากขึ้น นั้นก็คือ ผ้าไหมทอมือจากสีธรรมชาตินั้นเอง ซึ่งกลุ่มที่ทำการทอผ้าไหมจากสีธรรมชาติ นั้นตั้งอยู่ที่ บ้านตาลอง ม. 7 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ. บุรีรัมย์ ของเรานั้นเอง โดยการย้อมสีไหมจากธรรมชาตินั้น ก็ได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นเอง เช่น สีเหลือง ก็ได้มาจากขมิ้น สีน้ำตาลแดง ก็ได้มาจาก เปลือกมะขาม หรือแม้แต่ สีเขียว ก็ได้มาจาก ใบฝรั่ง เป็นต้น นอกจากวัตถุที่ได้มาจากธรรมชาติแล้ว ทุกขั้นตอนในการทำต้องละเอียด และพิถีพิถันอย่างมาก กว่าจะได้เส้นไหมแต่ละเส้นต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวกว่าจะได้เส้นไหมแต่ละเส้น ซึ่งคุณสมบัติของการย้อมไหมจากธรรมชาติ ก็คือ จะทำให้เส้นไหมที่ได้จากการสกัดจากธรรมชาตินั้น นุ่น เงางาม และที่สำคัญปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย จึงทำให้ผ้าไหมจากธรรมชาติเป็นที่นิยมในท้องตลาดและมีราคาค่อนข้างแพง  เพราะว่าการทอผ้าด้วยมือแล้วยังใช้สีจากธรรมชาตินั้นหาได้ยากมากในปัจจุบันนี้แล้ว ส่วนมากก็จะมีแต่ผ้าไหมสำเร็จรูปกันทั้งนั้น เพราะว่าสะดวกในการใช้งาน จึงถือได้ว่าบ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง ยังคงรักษาความเป็นดั่งเดิม ให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลังได้อีกด้วย ผ้าไหมทอมือด้วยสีธรรมชาติของบ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง ยังสามารถแปรรูปได้หลายอย่างมากมาย เช่น การนำผ้าไหมไปตัดเย็บชุดสวมใส่ในเทศกาลต่างๆได้อย่างงดงาม หรือทำเป็นผ้าพันคอเอาไว้เป็นของฝากก็ดี หรือนำไปแปรรูปเป็นกระเป๋าสตางค์ก็ได้ เป็นต้น

     จึงถือได้ว่าการทอผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ ของบ้านตาลอง ต.ทุ่งวังนั้นเป็นงานOTOP ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของตำบลทุ่งวังก็ว่าได้แล้วยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้นอีกด้วย จึงทำให้เราได้รู้จักตำบลทุ่งวังมากขึ้นเป็นอย่างดี ว่าตำบลทุ่งวังนั้นยังมีของดีอีกมากมาย ที่จะทำให้เราได้ค้นหาและศึกษาต่อไป

         

จากบทความของเดือนนี้ ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนและผู้นำทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ถ้าข้าพเจ้าทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03 – กิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนายกะระดับ

 

อื่นๆ

เมนู