มหัศจรรย์ที่ “ทุ่งวัง”

                                                                                                                               ศศิวิมล  รสหอม

          ตุ๊กตาไหมพรม เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ชาวชุมชน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อีกหลายครอบครัวที่เลือกเสริมรายได้ด้วยการฝึกถักไหมพรม ชาวบ้านไม่ได้ทำแค่ตุ๊กตาเท่านั้น ยังมีการพัฒนาทำเป็นหมวกบ้าง พวงกุญแจบ้าง เพิ่มรายได้ให้อีกด้วย สินค้าที่ชาวบ้านที่นี้เขาทำกันไม่ว่าจะเป็นพัดที่ทำจากใบตาล แหนมหมู ที่ขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆ ขนมดอกจอก ขนมไข่หง กล้วยฉาบ ขนมทองม้วนและยังมีหมวกไหมพรม และพวงกุญแจไหมพรมอีกด้วย อาหารขึ้นชื่อของชาวชุมชน อีกอย่างหนึ่งก็คือ แหนมหมู ด้วยสูตรเฉพาะของหมู่บ้านและชุมชนที่นี่แถมยังเป็นของฝากที่ใครมาเยือนที่นี่ก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านอย่างแน่นอน

            อาหารโดดเด่นของชาวชุมชน ต้มยำไก่สามช่าสูตรโบราณ โจ๊ระดมหรือน้ำพริกกะทิ ไข่เจียวสมุนไพรแกงเปรอะ และของหวานอย่างนารีจำศีล หรือก็คือกล้วยบวชชี และยังมีที่พักผ่อนยามเย็นที่โฮมสเตย์ที่นี่ก็มีให้เลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกันแบบสบายๆ ตามแบบวิถีชาวบ้าน หรือจะเป็นการทอผ้ามัดหมี่โบราณที่สร้างอาชีพให้กับชาวชุมชน ต.ทุ่งวัง และการทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือทำธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อชาวชุมชน ต.ทุ่งวังเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์มากจึงทำให้วิถีชีวิตของชุมชนอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ซึ่งหมู่บ้านหนองทับค่ายจะมีชลประทานหนองทัพค่ายที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และสามารถใช้น้ำในชลประทานหนองทัพค่ายหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรได้ ประมาณ 2500 ไร่ เก็บกักน้ำได้ระดับสูง ปริมาณน้ำมาก น้ำขาวใสสะอาด ชุมชนได้ใช้เพียงพอสามารถทำการเพาะปลูกพืชผักไว้บริโภค และยังสามารถจำหน่ายมีรายได้ให้กับครอบครัวด้วยอีกทั้งยังอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลายชนิด แหล่งรวมนกนานาพันธุ์ซึ่งเป็นความงามตามธรรมชาติอย่างแท้จริง

            ชาวชุนชน ต.ทุ่งวัง ยังมีเรื่องราวและประวัติต่างๆมากมาย อีกทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ และเรื่องราวของผู้คนในชุมชนวิถีชีวิตที่เป็นเสน่ห์ทำให้ดิฉันประทับใจมากคะ

           

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.03 – กิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนายกะระดับ

 

อื่นๆ

เมนู